Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd , 1502

503485_426924k21l57n10d6ah984
Name
Peder /Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd/

No family available

 

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has 1 father-in-law and 1 mother-in-law recorded (2 in total).

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has one female partner recorded.

Partner of Peder  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has one son recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has one daughter-in-law recorded.

Partners of biological children (1)

Son Olof Pederson Hård Sparre över lilja

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has one granddaughter-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 10 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has one father-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has one son recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has no grandchildren-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 6 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has one mother-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has one female partner recorded.

Partner of Peder  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has no children recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has one daughter-in-law recorded.

Partners of biological children (1)

Son Olof Pederson Hård Sparre över lilja

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has no grandchildren recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has one granddaughter-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 5 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has 1 father-in-law and 1 mother-in-law recorded (2 in total).

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has one female partner recorded.

Partner of Peder  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has one son recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has one daughter-in-law recorded.

Partners of biological children (1)

Son Olof Pederson Hård Sparre över lilja

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has one granddaughter-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 10 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has one father-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has one son recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has no grandchildren-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 6 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Peder has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Peder has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Peder has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Peder has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Peder has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Peder has one mother-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Peder has one female partner recorded.

Partner of Peder  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Peder has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Peder has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Peder has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Peder has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Peder has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Peder has no children recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Peder has one daughter-in-law recorded.

Partners of biological children (1)

Son Olof Pederson Hård Sparre över lilja

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Peder has no grandchildren recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Peder has one granddaughter-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Peder has 5 members (including Peder). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

No family available

Descendants of Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd

 1. Generation 1
  1. Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd, lilliesparre, frälsesläkt, som i sitt vapen förde tre liljor ovanför en sänkt sparre. Dess stamfar uppges (Biskop Hans Brasks släktbok; Anna Pedersdtr Bielkes släktbok) ha varit en Erland Jönsson, vars sonson Per Jönsson skall ha bott i Böjeryd i Gryteryd, Jönk (Brask), eller i ett svåridentifierat "Nässio" (Bielke) eller "Nessie" (Genealogica) o varit far till Olof Persson (d tidigast 1491) i Böjeryd, vars söner upptog släktnamn från mödernet o blev stamfäder för de släkter som på Riddarhuset kallats Hård af Segerstad o Hård af Torestorp (bd 19). Per Jönssons bror Abjörn Jönsson, som nämns i ett brev från 1430, skall ha varit far till riksrådet Bengt Abjörnsson (se nedan). Dennes son Ture Bengtsson (d 1524 enl HSH 13) på Händelö vid Norrköping inskrevs 1514 vid universitetet i Leipzig, namnes 1515 som baccalaureus vid UU o kanik i Linköping (Collijn) o inskrevs samtidigt med Olavus Petri 1516 vid universitetet i Wittenberg, där han blev baccalaureus så o magister 1517. I varje fall från 1518 (Sjödin 1977) var han åter i Sverige, o ännu 1520 (Oxenstierna) var han kanik i Linköping. 1523 (Ask o Södersten) gifte han sig emellertid med riksrådet Peder Turessons (Bielke) dtr Anna Pedersdtr (d 1551; bd 4, s 167). Senhösten 1522 hade T uppehållit sig i Lübeck (Carlsson 1949), tydligen för Gustav Erikssons (Vasa) räkning. Senast 1523 blev han riksråd o lagman i Närke. På sommaren s å var T en av dem som på konung Gustavs vägnar granskade Gorius Holstes (bd 19) redovisning av gods- o penningkonfiskationer i Sthlm för Kristian II:s räkning i samband med Sthlms blodbad (Carlsson 1949), o han anlitades även vid konungens underhandlingar om tvångslån från Hans Brask. På hösten s å fick han Allbo härad i Småland som förläning. T har förmodats vara författaren till en "mäster Tures krönika", om vilken intet annat är känt än att Johannes Messenius i början av 1600-talet sökte den i Polen. Hans änkas släktbok, som är bevarad i original i RHA, o varav avskrifter finns i RA o KB (Gillingstam, särskilt s 222 f innehåller de utförligaste uppgifterna om hans förfäder, känd 1454, about Peder Jönsson Lilliesparre, till Böjeryd http://www.adelsvapen.com/genealogi/Liljesparre http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10361 Källor: Svenska adelns ättertertavlor af Elgenstierna, Peder skall ha bott på Böjeryd i Gryteryds socken Jönköpings län. Han nar inte påträffats i några medeltida handlingar men är möjligen den släktmedlem som enligt (ett konunga brev av år 1530) några år före Karl Knutssons räfst 1454 till alla kyrkor i Västbo donnerade Övra Böjeryd i nämda socken att köpa vin med. Han skall i så fall vara gift med en kvinna vid namn Britta Carlsdotter som möjligen är av Danskt ursprung (Skåne idag 2008). Peder Jönsson till Böjeryd i Gryteryds socken Jönköpings län. Har ej påträffats i medeltida handlingar, men är möjligen den släktmedlem, som (enl. ett k. brev av år 1530)2 några år före Karl Knutssons räfst 1454 till alla kyrkor i Västbo donerade Övra Böjeryd i nämnda socken »att köpa vin med »3. Gift med ? Brita Carlsdotter. Barn: Jöns Pedersson. Olof Pedersson. Carin Pedersdotter. Gift med Peder. [?Bengt Pedersson.] and frälseman. He died in 1502 in Gryteryd, Jönköping Len ( Småland ).

   He married Birgitta (Brita) Karlsdotter Bonde nr 11, daughter of Karl I Karl Kung av Sverige och Norge KNUTSSON BONDE and Karlsdotter Bonde nr 11, on April 14, 1469 in Vadstena kloster, Vadstena. She died on April 14, 1469 in Vadstena kloster, Vadstena, Östergötland, Sverige.

   Children of Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd and Birgitta (Brita) Karlsdotter Bonde nr 11:

   1. Olof Pederson Hård Sparre över lilja (1504)
 2. Generation 2 back to top
  1. Olof Pederson Hård Sparre över lilja, svensk adelsman, Hövidsman, Ståthållare på Kalmar slott, son of Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd and Birgitta (Brita) Karlsdotter Bonde nr 11. He died in 1504 in Segerstad, Kalmar, Sverige.

   He married Gunnil Laurensdotter Hård Af Segerstad. She died in 1501 in Segerstad, Jonkopings Lan.

   Children of Olof Pederson Hård Sparre över lilja and Gunnil Laurensdotter Hård Af Segerstad:

   1. Bengt Olofsson Hård af Torestorp (1517)
   2. Nils Olofsson Hård af Segerstad (1544)
   3. Peder Stamfar för ätten N:r 17 OLOFSSON HÅRD AF SEGERSTAD NR 17 (1532)
 3. Generation 3 back to top
  1. Peder Stamfar för ätten N:r 17 OLOFSSON HÅRD AF SEGERSTAD NR 17, riddare och Riksråd and väpnare, Stamfar Hård af Segerstad, son of Olof Pederson Hård Sparre över lilja and Gunnil Laurensdotter Hård Af Segerstad. He died on June 24, 1532 in Stockholm i Sverige.

   He married Carin Tordsdotter (Store). She died in 1520 in Segerstad, Reftele, Jönköpings län, Sverige.

Ancestors of Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd

 1. Generation 1
  1. Peder Jönsson Hård Lilliesparre, Till Bojeryd, lilliesparre, frälsesläkt, som i sitt vapen förde tre liljor ovanför en sänkt sparre. Dess stamfar uppges (Biskop Hans Brasks släktbok; Anna Pedersdtr Bielkes släktbok) ha varit en Erland Jönsson, vars sonson Per Jönsson skall ha bott i Böjeryd i Gryteryd, Jönk (Brask), eller i ett svåridentifierat "Nässio" (Bielke) eller "Nessie" (Genealogica) o varit far till Olof Persson (d tidigast 1491) i Böjeryd, vars söner upptog släktnamn från mödernet o blev stamfäder för de släkter som på Riddarhuset kallats Hård af Segerstad o Hård af Torestorp (bd 19). Per Jönssons bror Abjörn Jönsson, som nämns i ett brev från 1430, skall ha varit far till riksrådet Bengt Abjörnsson (se nedan). Dennes son Ture Bengtsson (d 1524 enl HSH 13) på Händelö vid Norrköping inskrevs 1514 vid universitetet i Leipzig, namnes 1515 som baccalaureus vid UU o kanik i Linköping (Collijn) o inskrevs samtidigt med Olavus Petri 1516 vid universitetet i Wittenberg, där han blev baccalaureus så o magister 1517. I varje fall från 1518 (Sjödin 1977) var han åter i Sverige, o ännu 1520 (Oxenstierna) var han kanik i Linköping. 1523 (Ask o Södersten) gifte han sig emellertid med riksrådet Peder Turessons (Bielke) dtr Anna Pedersdtr (d 1551; bd 4, s 167). Senhösten 1522 hade T uppehållit sig i Lübeck (Carlsson 1949), tydligen för Gustav Erikssons (Vasa) räkning. Senast 1523 blev han riksråd o lagman i Närke. På sommaren s å var T en av dem som på konung Gustavs vägnar granskade Gorius Holstes (bd 19) redovisning av gods- o penningkonfiskationer i Sthlm för Kristian II:s räkning i samband med Sthlms blodbad (Carlsson 1949), o han anlitades även vid konungens underhandlingar om tvångslån från Hans Brask. På hösten s å fick han Allbo härad i Småland som förläning. T har förmodats vara författaren till en "mäster Tures krönika", om vilken intet annat är känt än att Johannes Messenius i början av 1600-talet sökte den i Polen. Hans änkas släktbok, som är bevarad i original i RHA, o varav avskrifter finns i RA o KB (Gillingstam, särskilt s 222 f innehåller de utförligaste uppgifterna om hans förfäder, känd 1454, about Peder Jönsson Lilliesparre, till Böjeryd http://www.adelsvapen.com/genealogi/Liljesparre http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10361 Källor: Svenska adelns ättertertavlor af Elgenstierna, Peder skall ha bott på Böjeryd i Gryteryds socken Jönköpings län. Han nar inte påträffats i några medeltida handlingar men är möjligen den släktmedlem som enligt (ett konunga brev av år 1530) några år före Karl Knutssons räfst 1454 till alla kyrkor i Västbo donnerade Övra Böjeryd i nämda socken att köpa vin med. Han skall i så fall vara gift med en kvinna vid namn Britta Carlsdotter som möjligen är av Danskt ursprung (Skåne idag 2008). Peder Jönsson till Böjeryd i Gryteryds socken Jönköpings län. Har ej påträffats i medeltida handlingar, men är möjligen den släktmedlem, som (enl. ett k. brev av år 1530)2 några år före Karl Knutssons räfst 1454 till alla kyrkor i Västbo donerade Övra Böjeryd i nämnda socken »att köpa vin med »3. Gift med ? Brita Carlsdotter. Barn: Jöns Pedersson. Olof Pedersson. Carin Pedersdotter. Gift med Peder. [?Bengt Pedersson.] and frälseman. He died in 1502 in Gryteryd, Jönköping Len ( Småland ).

fancy-imagebar
Annika Henriksdotter Hakkarainen (1677–1752) Bengta Algotsdotter Griphuvud (–1399) Elin Knutsdotterr Roos af Hjelmsäter (–1639) Sigtrygg Ärkedjäknen Bengtsson Boberg Lilja (–1263) Elisabet Rosenbielke (–1687) Jens Pedersson Schanke (–1583) Tove Mistivojsdatter (–970) … Hökeflycht till Vårsta (–1679) Pål Stor-Pål Larsson Turpoinen (–1654) Nils Björnsson, i Enånger (–1530) Brita Eriksdotter Körning (–1642) Anders Erik Skoglund (–1956) Ture Nilsson Stolpe (–) Svend Korsfarer (Crusader) Svendsen (–1097) Karin Pedersdotter Ribbing (–1599) Sven Forkbeard Haraldsson, King of Denmark and England (–1014) Jöns (Jonas) Hindriksson Dahllund (1771–1836) … … (–1942) … Andersdotter Ekeblad (–1561) Katarina Karlsdotter Lejonbalk (–1319) Birgitta Magnusdotter (Aspenäs) (–1398) Anna Susanna Eufemia Hamilton (–1933) … Kihlström (–1992) Elin Ivarsdotter (–1743) Bengt Eriksson (–1682) Svea Vilhelmina Ingeborg Lindroos (–1971) Anna Helena Gustavsdotter Pilefeldt (–1706) Arne Ingvar Andersson (–1991) Anders Peter Andersson-Hallgren (1848–1927) … Pedersdotter Fargalt, Tre Rutor (–) Knut Pedersson Ribbing (–1518) Martinus Olai Gestricius (–1585) Johan Fredrik Rotkirch (–1750) Anna Brita Olofsdotter (–1924) Knud IV den Hellige, Konge af Danmark SVENDSØN (FÖDD ESTRIDSØN) (–1086) Håkan Pedersson Hand (–1531) Matts Nilsson Posse af Såtenäs (–1553) Bengt Karlsson Färla (–1420) Cynthia Frances Massey (–1957) Benedikte (Bengta) Ragnvaldsdotter Puke (–1376) Birgitta Bengtsdotter (Lillie av Greger Mattssons ätt) (–1560) Bengt Eriksson (–1682) dominus Karl Ingeborgasson Lejonbalk (Blå) (–1268) Elisabet Helena Hierta (–1789) Elin Bond (–1970) Styrbjörn Olavsson (–985) Elina Nannesdotter Sparre af Västbo (–1403) Anders Lilliehöök af Fårdala (–1630) Ridder og riksråd Gustav Arvidsson Sparre af Vik (–1366) Carin Hansdotter Tott (–1554) Margareta Drake af Intorp (–1678) Sofia Lovisa Hedvig Mariana Barnekow (–1900) Lars Olofsson Suhoinen (–1736) Peder Knutsson Ribbing (–1521) Johan Björnsson Printz (–1663) Margareta Ulfsdotter Lejon (–1341) Ingrid Ribbing (–1588) Kristina Mårtensdotter Gyllenpatron (–) Lars Larsson (–1856) Christian Fredrik von Klingspor (–1785) Anund Jönsson Ulfsax (–1526) … Haraldsson (–1834) Bernt Papegoja (–1700) Margareta Marit Gustavsdotter (–1799) Brita Mårtensdotter Leijonsköld (–1724) Hebbla Susanna Cronhielm (1694–1758) Maria Stårck (–1692) Ingrid Gustavsdotter Örnevinge (–1677) Tuve Tovesson Hökeflycht (–1679) Lindorm Brunsson (Forstena), till Bronäs i Härene (–1520) Karin Mattsdotter (–) Knut Bengtsson Öra (–1421) Magnus Sjøblad Eskilsson (–) Erik Lennart Ståhl (–1991) Mårten Augustinsson Augustinsson Leijonsköld (–1656) Anna Gustavsdotter Stenbock av den äldre ätten (–1508) Ragnvald Johannesson Puke, i Kosjöhult (–1313) Nils Gylta (–1390) Carl Fredrik Björnberg (–1801) Axel Isak Gyllenhammar (–1815) Göran Lindormsson ( Forstena ) (–1529)