Knut Håkansson (Hand), 1565

MarriageMärta Arvidsdotter DrakeView this family
Yes

Occupation
Fältöverste

RIN
MH:I506553

RINMärta Arvidsdotter DrakeView this family
MH:F503277

Death of a motherChristina Håkansdotter Tun
1530 Age: 52 years
Death of a fatherHåkan Pedersson Hand
February 14, 1531 Age: 46 years
Death October 20, 1565 Age: 40 years
Burial from October 30, 1565 (10 days after death)
Shared note
<p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59#TAB_3" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59#TAB_3</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12580" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12580</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson Hand, stupade 1565 20/10 i slaget vid Axtorna</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">.var det st&ouml;rsta f&auml;ltslaget under Nordiska Sju&aring;rskriget (1563-70) och ett av de st&ouml;rsta i Nordens historia. Bakgrunden till kriget var i f&ouml;rsta hand handelspolitiska mots&auml;ttningar mellan &ouml;stersj&ouml;l&auml;nderna. Det kom sig av att de tv&aring; f&ouml;rutvarande stabilisatorerna i omr&aring;det, Tyska Orden och Hansan, gradvis hade f&ouml;rlorat i makt och inflytande. N&auml;r de f&ouml;ll tillbaka inleddes en kamp om makten &ouml;ver &ouml;stersj&ouml;handeln och handelsv&auml;garna v&auml;sterut mellan i f&ouml;rsta hand Sverige, Danmark, Polen och Ryssland. I b&aring;de Danmark och Sverige satt nya, unga kungar p&aring; tronen, i Sverige Erik XIV och i Danmark Fredrik II. B&aring;da tv&aring; var fast beslutna att krossa sin motst&aring;ndare.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nordiska Sju&aring;rskriget var inledningen p&aring; en flera hundra &aring;r l&aring;ng maktkamp mellan Danmark och Sverige och var det f&ouml;rsta krig som p&aring; allvar gick ut &ouml;ver civilbefolkningen. Det var ocks&aring; det f&ouml;rsta riktigt storskaliga kriget i omr&aring;det. Kriget ledde inte till n&aring;gra uppseendev&auml;ckande resultat f&ouml;r n&aring;gondera sidan och freden sl&ouml;ts i utmattningens tecken i Stettin 1570. D&auml;remot satte kriget normen f&ouml;r hur de framtida krigen mellan staterna skulle komma att utformas.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">P&aring; grund av sitt geografiska l&auml;ge som danskt gr&auml;nslandskap mot Sverige och p&aring; grund av sina m&aring;nga hamnar kom Halland att pl&aring;gas s&auml;rskilt sv&aring;rt av kriget. Huvuddelen av kriget till land utk&auml;mpades i Halland. St&auml;derna utsattes f&ouml;r upprepade bel&auml;gringar av b&aring;da sidorna och landsbygden sk&ouml;vlades g&aring;ng p&aring; g&aring;ng. Sk&ouml;vlingarna var en del av tidens strategiska t&auml;nkande. Genom att f&ouml;r&ouml;da landsbygd kunde man hindra fiendens f&ouml;doslukande arm&eacute;er att r&ouml;ra sig.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">1565 var den danska arm&eacute;n i d&aring;ligt skick. Statskassan sinade och sjukdomar och hunger h&auml;rjade i leden. Erik XIV ville d&auml;rf&ouml;r f&aring; till ett avg&ouml;rande slag och sl&aring; den danska arm&eacute;n i grunden. Efter n&aring;gra misslyckade f&ouml;rs&ouml;k lyckades ocks&aring; den svenska arm&eacute;n f&aring;nga den danska vid vadst&auml;llena vid Axtorna by ca tv&aring; mil &ouml;ster om Falkenberg.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Den danska arm&eacute;n, under bef&auml;l av den holsteinske adelsmannen och yrkeskrigaren Daniel Rantzau, visade sig dock vara en farligare motst&aring;ndare &auml;n svenskarna t&auml;nkt sig. &Auml;ven om den svenska arm&eacute;n var numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsen hade danskarna ett &ouml;vertag i form av ett effektivt tungt rytteri och b&auml;ttre ledarskap. I slagets f&ouml;rsta fas utk&auml;mpade rytteri och fotfolk tv&aring; isolerade strider. Efter att ha besegrat det svenska rytteriet kunde dock det danska rytteriet p&aring; ett avg&ouml;rande s&auml;tt underst&ouml;dja det egna fotfolket.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Slaget varade fr&aring;n morgon till kv&auml;ll den 20 oktober 1565 och utmynnade med liten marginal i dansk seger. Ungef&auml;r 4000 m&auml;nniskor dog.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Till dags dato har inte mycket f&ouml;r&auml;ndrats p&aring; platsen. Slagf&auml;ltet &auml;r i allt v&auml;sentligt intakt.</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" /> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson Hand stupade i slaget vid Axtorna 1565 10 20</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">h&ouml;vitsman</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" /> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Aring;r 1560 tog den unge Erik XIV &ouml;ver tronen fr&aring;n Gustav Vasa. &Aring;ret innan hade Fredrik II eftertr&auml;tt Kristian III i Danmark. Gustavs och Kristians dagar hade pr&auml;glats av ett relativt lugn i Norden. De b&aring;da hade varit &ouml;vertygade om fredens v&auml;lsignelser, men nu v&auml;ntade en period av krig och oro. Det fanns gott om tviste&auml;mnen. Ett av de allvarligaste var att svenska och danska intressen hade b&ouml;rjat kollidera i Baltikum.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Aring;r 1561 hade stora delar av dagens Estland frivilligt st&auml;llt sig under Sverige, samtidigt som danskarna hade stora ambitioner i omr&aring;det. I botten l&aring;g ett gammalt problem: vem skulle regera i Sverige? Erik XIV var son till en upprorsman mot en dansk kung, och uppfattningen att Gustav Vasa hade stulit den svenska kronan fr&aring;n Kristian II var inte helt ovanlig i Danmark.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Erik ans&aring;g att ett krig med Danmark inte kunde uteslutas och lade ned stora resurser p&aring; att bygga upp den svenska arm&eacute;n. Gustav Vasa hade varit en sparsam man. Flottan hade f&aring;tt pengar under hans tid, men landstridskrafterna hade blivit lidande och hans arm&eacute; l&auml;mnade mycket att &ouml;nska. Erik satsade p&aring; att utveckla s&aring;v&auml;l kavalleri som infanteri och utbilda dem p&aring; ett tidsenligt s&auml;tt. Hans insatser fick ett blandat resultat.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">I april 1563 l&ouml;pte tv&aring; danska flottor ut. Nordiska sju&aring;rskriget hade inletts. Staden L&uuml;beck hade allierat sig med Danmark och Fredriks strategi gick ut p&aring; att sk&auml;ra av Sveriges utrikeshandel. Saltimporten var kritisk f&ouml;r Sverige och om den kunde stoppas hoppades den danske kungen att svenskarna skulle g&ouml;ra uppror mot Erik. De f&ouml;rsta skotten v&auml;xlades till sj&ouml;ss i slutet av maj.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det dr&ouml;jde dock till den 9 augusti innan danskar och l&uuml;beckare avl&auml;mnade sin formella krigsf&ouml;rklaring i Stockholm. Konsekvenserna av ett nederlag kunde f&ouml;r svenskt vidkommande bli allvarliga. Om kriget gick d&aring;ligt kunde en f&ouml;rlust av Estland f&ouml;rutses. Och om det utvecklades till en katastrof skulle Vasa&auml;ttens tid p&aring; Sveriges tron vara &ouml;ver. I h&auml;ndelse av stora svenska framg&aring;ngar h&auml;grade bland annat en &aring;terer&ouml;vring av Gotland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kriget blev inte den rena framg&aring;ng som Fredrik hade t&auml;nkt sig. Den danska flottan misslyckades med att st&auml;nga &Ouml;stersj&ouml;n f&ouml;r svensk handel och d&auml;rmed havererade huvudplanen. Fredriks arm&eacute; sk&ouml;rdade dock en viktig framg&aring;ng &ndash; er&ouml;vringen av &Auml;lvsborgs f&auml;stning. Eftersom Bohusl&auml;n och Halland vid denna tid var danska landskap hade Sverige f&ouml;rlorat sin enda hamn p&aring; v&auml;stkusten. Kriget fortsatte utan att n&aring;gra avg&ouml;randen kunde f&auml;llas. I september 1565 lyckades svenska styrkor inta Varberg och d&auml;rmed skapa ett andningsh&aring;l mot v&auml;st. Efter att ha lagt in en bes&auml;ttning i Varberg drog sig den svenska huvudarm&eacute;n in i V&auml;sterg&ouml;tland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Danskarna f&ouml;rs&ouml;kte omedelbart att ta tillbaka staden men misslyckades. Det h&aring;rdnackade svenska f&ouml;rsvaret av Varberg f&ouml;rsatte dem i en farlig situation. Anfallen hade kostat m&aring;nga soldater livet och de som &ouml;verlevt var slitna, hungriga och demoraliserade av utebliven sold. Kriget hade st&aring;tt Danmark dyrt och det r&aring;dde brist p&aring; pengar.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det faktum att den svenska huvudarm&eacute;n samlade sig till ett anfall gjorde l&auml;get etter v&auml;rre. Daniel Rantzau, den danske bef&auml;lhavaren, l&ouml;pte nu inte bara risken att f&ouml;rlora sin arm&eacute;; om den gick under kunde hela kriget vara f&ouml;rlorat. Han hade bara ett alternativ, retr&auml;tt, och denna m&aring;ste verkst&auml;llas snabbt. Rantzau besl&ouml;t sig f&ouml;r att snarast antr&auml;da &aring;tert&aring;get.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Fr&aring;n svensk sida s&auml;ndes den dj&auml;rve Knut H&aring;kansson Hand med en styrka f&ouml;r att f&ouml;rst&ouml;ra bron &ouml;ver &Auml;tran vid Falkenberg, som Rantzau var beroende av f&ouml;r en snabb marsch s&ouml;derut. Knut H&aring;kansson hade snart satt denna bro i l&aring;gor och Rantzaus situation var ytterligare f&ouml;rv&auml;rrad. Han var nu tvungen att anv&auml;nda de vadst&auml;llen som fanns. Det f&ouml;rsta l&aring;g vid Axtorna och m&ouml;jliggjorde en passage &ouml;ver &Auml;trans biflod H&ouml;gvads&aring;n, det f&ouml;rsta hindret i Rantzaus v&auml;g. Den danska arm&eacute;ns &ouml;verlevnad byggde p&aring; att den kom f&ouml;re svenskarna till vadet.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">L&ouml;rdagen den 20 oktober stod Rantzau vid Axtorna. Han hade vunnit kappl&ouml;pningen, men med ringa marginal. Svenskarna var i ant&aring;gande och om de anf&ouml;ll medan han gick &ouml;ver &aring;n skulle den danska arm&eacute;n l&auml;tt kunna lida ett allvarligt nederlag. Rantzau f&ouml;rberedde sig f&ouml;r den strid som m&aring;ste komma. Han l&auml;t sitt infanteri bes&auml;tta en l&auml;ttf&ouml;rsvarad h&ouml;jdstr&auml;ckning och l&auml;t ocks&aring; ta bort g&auml;rdsg&aring;rdar och annat som hindrade kavalleriets r&ouml;relser. Artilleriet grupperades i en vagnborg av hopsamlade trossvagnar. Rantzau r&auml;knade cirka &aring;ttatusen man, 8 fanor ryttare och 20 f&auml;nikor infanteri. En fana bestod av ungef&auml;r 300 ryttare och en f&auml;nika av cirka 500 infanterister.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Vid tiotiden marscherade svenskarna upp och &auml;ven de intog f&ouml;rdelaktiga f&ouml;rsvarsst&auml;llningar. Marschv&auml;gen hade placerat dem p&aring; samma sida om vadst&auml;llet som danskarna. Det h&ouml;gsta bef&auml;let f&ouml;rdes av Jakob Henriksson H&auml;stesko. Han var k&auml;nd som en tapper man, men knappast som en stor f&auml;ltherre. Han disponerade 15 eller 16 fanor kavalleri och 25 f&auml;nikor infanteri. Jakob Henriksson var allts&aring; numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsen och hans uppgift var relativt tacksam. Om han kunde hindra danskarna fr&aring;n att g&aring; &ouml;ver vadet skulle Rantzaus arm&eacute; l&ouml;sas upp av brist p&aring; livsmedel och sviktande stridsmoral. Danskarna skulle inte kunna g&aring; &ouml;ver vadet under &ouml;gonen p&aring; den svenska arm&eacute;n och Henriksson beh&ouml;vde egentligen bara v&auml;nta. Under de f&ouml;ljande timmarna besk&ouml;t de b&aring;da styrkorna varandra med en f&ouml;rmodligen inte s&auml;rskilt effektiv artillerield. V&auml;dret var regnigt och bl&aring;sigt.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det egentliga slaget inleddes runt klockan tolv. Enligt en version gick Hogenskild Bielke, chef f&ouml;r en av de svenska infanteriavdelningarna, till anfall utan Jakob Henrikssons godk&auml;nnande. Enligt en annan version blev Henriksson utmanad av Rantzau till strid p&aring; det &ouml;ppna f&auml;lt som skiljde styrkorna &aring;t. Henriksson ska enligt denna version inte ha kunnat motst&aring; utmaningen. Oberoende av vilken version som &auml;r sann var Rantzau sannolikt l&auml;ttad &ouml;ver att striden hade inletts. Han var en av sin tids st&ouml;rsta f&auml;ltherrar och f&ouml;rmodligen fullt medveten om att tidsfaktorn inte var p&aring; hans sida.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kavalleriets och infanteriets strid inleddes ungef&auml;r samtidigt. Det svenska infanteriet visade snart att Eriks anstr&auml;ngningar inte hade varit f&ouml;rg&auml;ves. De anf&ouml;ll med f&auml;llda pikar &ouml;ver det leriga f&auml;ltet och kraften i anfallet blev f&ouml;r mycket f&ouml;r Rantzaus fotfolk. Vagnborgen er&ouml;vrades snabbt och det danska infanteriets &ouml;de s&aring;g ut att vara beseglat. Det gick betydligt s&auml;mre f&ouml;r det svenska kavalleriet. De danska ryttarna var ordnade i tv&aring; avdelningar d&auml;r en leddes av Rantazau sj&auml;lv. De gick omedelbart till anfall mot &ouml;vermakten och en intensiv strid inleddes. Svenskarnas l&auml;ge f&ouml;rs&auml;mrades avsev&auml;rt n&auml;r en tysk fana i svensk tj&auml;nst tog till flykten. Ett v&aring;ldsamt danskt anfall f&ouml;ljde och de svenska ryttarna tvingades att retirera.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Rytteriets nederlag var en sv&aring;r motg&aring;ng f&ouml;r Jakob Henriksson. Det allvarligaste var att Rantzau snart kunde s&auml;nda tv&aring; ryttarfanor f&ouml;r att unds&auml;tta sitt infanteri, som var p&aring; v&auml;g att bli utpl&aring;nat. &Auml;ven det svenska infanteriet tvingades nu att dra sig tillbaka. Vid denna tid hade infanteriet fortfarande stora problem med att f&ouml;rsvara sig mot kavalleri. Redan p&aring; det h&auml;r stadiet i striden kan Erik XIV:s reformarbete utv&auml;rderas. Infanteriet hade blivit effektivt. Det h&auml;vdade sig v&auml;l mot det danska, som i huvudsak bestod av v&auml;rvade tyska legoknektar. Kavalleriet d&auml;remot, var mindre bra. Efter utl&auml;ndsk f&ouml;rebild hade de svenska ryttarna b&ouml;rjat strida med pistoler. Danskarna slogs med lans och v&auml;rja, vilket var gammalmodigt men effektivt. Krutvapen var &auml;nnu s&aring; l&auml;nge otympliga, op&aring;litliga och saknade precision. (Sextio &aring;r senare hade det svenska kavalleriet slutat att anfalla med pistoler och &aring;terg&aring;tt till v&auml;rjan.)</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Efter den f&ouml;rsta motg&aring;ngen samlade sig de svenska styrkorna till ett nytt anfall. Infanteriet kunde &aring;terigen ta den danska vagnborgen, och danskarna pressades tillbaka i en f&ouml;rvivlad kamp. Den svenska &rdquo;G&aring;rdsf&auml;nikan&rdquo;, kungens livgarde till fots, tillh&ouml;rde ett av de f&ouml;rband som k&auml;mpade h&aring;rdast. I slutet av dagen hade 200 av dess 500 man stupat och bland de &ouml;verlevande var det f&aring; som klarat sig helskinnade.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Auml;ven danskarna, som i alla avseenden slogs f&ouml;r &ouml;verlevnad, gjorde sitt yttersta. Tre danska fanor f&ouml;rlorade &ouml;ver h&auml;lften av sina ryttare i striden, men lyckades v&auml;nda dagen till dansk f&ouml;rdel igen. N&auml;r det svenska kavalleriet b&ouml;rjade vika hade infanteriet inte mycket annat val &auml;n sl&aring; till retr&auml;tt. Svenskarna drog sig tillbaka i t&auml;mligen god ordning, men var tvungna att l&auml;mna sitt artilleri, 47 pj&auml;ser. &Ouml;ver tusen d&ouml;da svenskar l&aring;g p&aring; slagf&auml;ltet; bland dem var den duglige Knut H&aring;kansson Hand som stupat under &aring;tert&aring;get. Det finns inga riktigt tillf&ouml;rlitliga uppgifter r&ouml;rande de danska f&ouml;rlusterna, men de b&ouml;r ha varit avsev&auml;rda med tanke p&aring; stridens intensitet och l&auml;ngd. Rantzaus &ouml;verl&auml;gsna f&auml;ltherrekonst och det danska kavalleriets f&ouml;rm&aring;ga att besegra det svenska, trots numer&auml;rt underl&auml;ge, r&auml;ddade den danska arm&eacute;n fr&aring;n underg&aring;ng. Det skulle dr&ouml;ja till Gustav II Adolfs dagar innan det svenska rytteriet kunde m&auml;ta sig med motst&aring;ndarens.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Rantzau kunde efter sin seger dra sig ned till Sk&aring;ne och bygga upp sin slitna arm&eacute;. Den skulle dock inte utk&auml;mpa n&aring;gra fler f&auml;ltslag under nordiska sju&aring;rskriget.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kampen slutade i utmattningens tecken &aring;r 1570, d&aring; fred sl&ouml;ts i Stettin. Sverige fick erl&auml;gga 150&thinsp;000 riksdaler f&ouml;r att f&aring; tillbaka &Auml;lvsborgs f&auml;stning. Dessutom m&aring;ste man fr&aring;n svensk sida avst&aring; fr&aring;n alla anspr&aring;k p&aring; bland annat Gotland. En klar svensk framg&aring;ng var att den danske kungen formellt avsade sig alla anspr&aring;k p&aring; Sveriges krona. Den union som ingicks mellan de nordiska rikena i Kalmar &aring;r 1397 kan d&auml;rmed s&auml;gas ha f&aring;tt sin slutliga uppl&ouml;sning.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">N&auml;r freden sl&ouml;ts var Erik XIV inte l&auml;ngre kung; han blev avsatt &aring;r 1568. Rantzau stupade utanf&ouml;r Varberg &aring;r 1569 och Jacob Henriksson H&auml;stesko dog i dansk f&aring;ngenskap &aring;r 1567. Ingen av dem fick allts&aring; uppleva freden.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Danskar och svenskar g&ouml;r upp p&aring; nytt</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">l Axtorna histories&auml;llskap bildades 2005, med syftet att g&ouml;ra slaget k&auml;nt f&ouml;r allm&auml;nheten. M&aring;ls&auml;ttningen &auml;r att bygga upp ett bes&ouml;kscentrum p&aring; platsen. F&ouml;rutom de arkeologiska unders&ouml;kningarna 2005 har f&ouml;reningen st&ouml;ttat forskning i historiska k&auml;llor. Bland annat har man hittat tv&aring; visor om slaget, som diktades av den tyske legoknekten Baltzar von Giehte 1565.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Den 22&ndash;23 september h&aring;lls ett s&aring; kallat event i Axtorna, d&auml;r delar av slaget &aring;terskapas. Bland de &ouml;ver hundra deltagarna finns folk fr&aring;n historief&ouml;reningar som Malm&ouml;husgardet, Calmar ren&auml;ssansgille och det danska Laurentiusgildet. H&auml;r ing&aring;r trumslagare, knektar med blankvapen, artillerister och trossfolk. F&ouml;rhoppningsvis ska det &auml;ven finnas kavallerister p&aring; plats, enligt Minna Rosendahl fr&aring;n Axtorna histories&auml;llskap, som &auml;r projektledare f&ouml;r Axtornadagarna. I samband med eventet uppf&ouml;r &auml;ven ren&auml;ssansk&ouml;ren Amici Cantantes Baltzar von Giehtes visor om de danska legoknektarnas vederm&ouml;dor.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Ulf Sundberg</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Fynden visar var slaget stod</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">L&auml;nge var det os&auml;kert exakt var sammandrabbningen i Axtorna 1565 utspelade sig.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det har inte heller till fullo utretts varf&ouml;r svenskarna f&ouml;rlorade, trots att man var numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsna. I &auml;ldre tiders historieskrivning skylls nederlaget slentrianm&auml;ssigt p&aring; de tyska legoknektar som vid en kritisk tidpunkt helt sonika gav sig av och l&auml;mnade svenskarna &aring;t sitt &ouml;de.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Teorin har inte ifr&aring;gasatts f&ouml;rr&auml;n f&ouml;r ett par &aring;r sedan, d&aring; man utf&ouml;rde de f&ouml;rsta slagf&auml;ltsarkeologiska unders&ouml;kningarna p&aring; platsen. D&aring; f&ouml;rstod man att f&ouml;rloppet inte varit fullt s&aring; enkelt som det beskrivits tidigare, och att nederlaget snarare hade med bristande ledarskap &auml;n flyende tyskar att g&ouml;ra.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Unders&ouml;kningarna visade att ryttarstriden, som man tidigare trott skedde p&aring; ett mycket smalt omr&aring;de, ist&auml;llet utspelade sig p&aring; en st&ouml;rre &ouml;ppen plats. N&auml;r svenskarna m&ouml;tte de b&auml;ttre rustade och tr&auml;nade danskarna tvingades de, trots att de var dubbelt s&aring; m&aring;nga, ge vika. De flyende anstormades nu av nya fanor, som inte insett vad som h&auml;nde framme vid fronten.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Utpekandet av de tyska legoknektarna kan ha varit ett l&auml;ttvindigt s&auml;tt f&ouml;r kungen och bef&auml;let att fr&aring;ns&auml;ga sig ansvaret, menar Daniel Borgman, historiker som var projektledare vid utgr&auml;vningarna 2005 och som just nu arbetar p&aring; en bok om slaget vid Axtorna.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Denna historieskrivning levde kvar och v&auml;xte sig &auml;n starkare med Generalstabens Axtornastudie, som kom ut 1926.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Unders&ouml;kningarna gjordes av Riksantikva&shy;rie&shy;&auml;mbetet p&aring; uppdrag av Falkenbergs kommun. Gr&auml;vledare var slagf&auml;ltsarkeologen Bo Knarrstr&ouml;m. Det var f&ouml;rsta g&aring;ngen ett s&aring; gammalt slagf&auml;lt gr&auml;vdes ut, och resultatet blev annorlunda &auml;n n&auml;r man tidigare arbetat till exempel vid Landskrona, d&auml;r ett stort slag stod 1677.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Vi kunde konstatera att infanteriet hade v&auml;ldigt f&aring; krutvapen, men att kavalleriets resurser var desto st&ouml;rre, s&auml;ger Daniel Borgman.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Arkeologerna gjorde omkring nittio fynd, de flesta kulor fr&aring;n ryttarpistoler. Dessa anv&auml;ndes vid slaget troligen enligt en helt ny taktik, s&aring; kallad karakoll, d&auml;r ryttarna p&aring; led red fram mot fienden, avfyrade sina vapen och d&auml;refter v&auml;nde tillbaka. Daniel Borgmans teori &auml;r att &auml;ven danskarna anammat denna metod &ndash; och dessutom anv&auml;nde den s&aring; mycket mer effektivt &auml;n svenskarna.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Mycket talar f&ouml;r att svenskarna fortfarande anv&auml;nde de sv&aring;rladdade hakeb&ouml;ssorna, s&auml;ger han.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">I det stora hela var de svenska fanorna betydligt mindre professionella &auml;n de danska. De bestod av utskrivna bondpojkar och m&auml;n utan st&ouml;rre stridsrutin som dragits samman, utrustats och marscherat under stor br&aring;dska. Deras bef&auml;lhavare h&ouml;ll sig undan striderna, medan danskarnas, Daniel Rantzau, sj&auml;lv var med under hela f&ouml;rloppet. Dessutom bar danskarna, som i h&ouml;g grad utgjordes av adelsfanor eller v&auml;rvad tysk trupp, helt&auml;ckande rustningar. Av svenskarna hade endast en och annan hj&auml;lm eller harnesk.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Anna Larsdotter</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">_____________________________</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">English</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson (Hand), dead 1565 , was a Swedish military.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson participated in the Nordic Seven Years War in 1564-65 as a crossover and led several pilgrimage to Halland and Blekinge, where he burned Falkenberg in August 1565 . In the Battle of the Axtor , he commanded a department of footmen and died during the retreat.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">H&aring;kan Persson , died 1565 Gift 1: o before 1514 with Kerstin H&aring;kansdotter (TUN) , daughter of v&auml;pnaren H&aring;kan Karlsson Tun and Ingrid Knutsdotter ( Chevron of star ).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Children :</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Gertrud H&aring;kansdotter, died in 1585. Married 1544-12-29 at Stockholm Castle, with the Knight and Herman Fleming Council .</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson. Field Colonel. Death 1565.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Brita H&aring;kansdotter. Married around 1540 with J&ouml;ns Bosson ( Oxehufvud ).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Barbro H&aring;kansdotter. Married 1: o with the chief executive Olof Mattsson Kafle . Married 2: o with the merchant of Nya L&ouml;d&ouml;se Harald Larsson.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Sources</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">_________________________</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Knut_H%C3%A5kansson_(Hand" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Knut_H%C3%A5kansson_(Hand</a>)</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Carlquist, Gunnar (ed.) (1932). Sverigeish dictionary . Malm&ouml;: Swedish publishing book AB publisher, band 12 p. 514.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12580" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12580</a></p>
Shared note

Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506553:

Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93605: 2 _FILESIZE 3146 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93607: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93608: 2 _PARENTRIN MH:P502818 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93609: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93610: 2 _PHOTO_RIN MH:P502819 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93614: 2 _FILESIZE 3157 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93616: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93617: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93618: 2 _PHOTO_RIN MH:P502818

Family with parents
father
502813_852827e10hd5c0l5dx4ah8.jpg
1531
Death: February 14, 1531Attorp, Södra Säm, Älvsborgs län, Västergötland, Sverige
mother
502846_587058ic025520sk0ajee4.jpg
1530
Death: 1530Sjösås, Växjö, Kronobergs Län, Sverige
Marriage Marriagebefore 1514Sverige
brother
502817_6672349915yd5052wfb30a.jpg
1590
Death: 1590Stortorget i stockholm för mord på hövitsmannen Joen Gisleson, Sverige
sister
502821_589520k5212q045fa2d0j9.jpg
1585
Death: December 10, 1585Vilnäs /Louhisaari, Askainen, Finland
sister
502854_5800485r2ev50rd40eaw0f.jpg
1576
Christening: Also Of Hagelsrum, Sverige
Death: between January 11, 1574 and January 10, 1576Sverige
sister
502852_794294as00mc5u3520cdeb.jpg
1574
Christening: Also Of Hagelsrum, Sverige
Death: 1574
himself
502819_513094f3a509of01da58wm.jpg
1565
Death: October 20, 1565Axtorna hed, Falkenberg, Halland County, Sverige
Family with Märta Arvidsdotter Drake
himself
502819_513094f3a509of01da58wm.jpg
1565
Death: October 20, 1565Axtorna hed, Falkenberg, Halland County, Sverige
wife
Marriage Marriage
son
502925_362235r3x7af539706d6wf.jpg
1633
Death: 1633Vret, Odensjö, Jönköpings län, Sverige
daughter
502522_7807855fqcoz78m95of359.jpg
1608
Death: October 1608Åsle, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige
daughter
1642
Death: 1642
daughter
daughter
502923_164978c36vf76f5e0d8lag.jpg
1615
Death: 1615Funen, Denmark
son
502927_806373086zy65fxa6626f7.jpg
1605
Death: about November 1605

Knut Håkansson (Hand) has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

fancy-imagebar
Matts Nilsson Posse af Såtenäs (–1553) Daniel Jonae Jonsson Hammarin (–1716) Eric Ericsson (–1838) Elsa Axelsdotter Posse (–1579) … … (–1963) Anna Katarina Wennerström (–1944) Märta Andersdotter Sparre (–1546) Mauritz NILSSON POSSE AF SÄBY (–1702) Grevinna (Hertiginna) Salomea Duchess of Poland (–1144) Jonas Nilsson (1792–1856) Elin Axelsdotter (Hällekisätten) (–) Karin Mattsdotter (–) Jonas Petter Westerlund (–1942) Carl Johan Andersson Punkt (–1896) Ernst Ragnar Karlsson (–1964) Bengt Eriksson (–1682) Margareta Greta Andersdotter (1774–1838) Carl Gustaf Gyllenhammar (–1816) Gunhild «Mother of Kings» Kongemor (–987) Sofia De la Gardie (–1647) Olof Arvidsson Stenbock av Torpa (–1508) Magnus Gylta (–) Laurens Jonsson Blix (–1412) Margareta Petersdotter (–1267) Överste Börje Månsson Skeckta (–1670) Marie Mortensen (1869–1951) Kajsa Maria Olofsdotter (–1948) Johan Otto Wetterstrand (–1819) Christopher Verdelet de Fornoy (–1683) Gustaf Mattisson (Sparre af Hellekis) (–1406) Reko Grels Ohlsson Liikanen (född Suhonen) (–1600) Knut Eriksson Gyllenstierna (–1495) Olof Nilsson Fogelqvist (1768–1840) Kerstin Ersdotter (1839–1934) Anna Ragnhild Andersdotter (–1960) Hedvig Molitaeus (–1767) Bengt Georgsson Pilefelt 230 (–1691) Brita Jönsdotter (–1578) Sten Bengtsson ( Ulf) (–1554) Nils Tomas Bond (–1975) Anni Elisabeth Seger (–) Helena Siggesdotter Örnfot (–1310) … Hand (–1602) Mårten Pedersson Skanke (–1682) Jenny Elisabet LARSDOTTER ? JOHNSON (–1977) Brun Svensson Svensson (Forstena) (–1495) Brita Kagg (–1601) Hemming Otto Andersson (–1990) Karl Ingebjörnsson EKEBLAD (–1371) Karin Olofsdotter Olofsdotter (–1707) Catharina Makeléer (–1709) Kristina Jonsdotter Rickeby (–1378) Johannes (Johan) Wennerström Flink (–1928) Margareta Beata Kruuse af Verchou (–1776) Märit Sundin (Eriksson) (–1962) Elin Hermansdotter Fleming (–1603) Anna Kristina Persdotter (–1950) Tuve Tuvesson d.ä. HÖKEFLYCHT (–1644) Lindorm Pedersson d ä Pedersson Ulfsax till Hattsjöhult Sandsjö (–1565) Åke Haraldson Haraldsson Soop (–1586) Anna Gustavsdotter Stenbock av den äldre ätten (–1508) Häradshövding och riksråd Holmsten Johansson Rosenstråle (–1440) Ingeborg Rödbjelke Laurens Björnssons Ätt (–1485) Joen Andersson Finne (–1610) Jonas Nilsson (1792–1856) Per d.ä. Hansson (–1545) Christian Fredrik von Klingspor (–1785) Brita Elisabeth Persdotter Sandberg (–1904) Elsa Sörman (–1991) Ingeborg Torstensdotter Forstena (–1659) Laurits (Lars) Mogensson (Monsen) Blix (–1621) Karin Larsdotter Kauttoinen (–1759) Anna Matsdotter Kagg (–1575) Bengt (lejon) Hafridsson (Hafridssons ätt) (–1307) Annika Larsdotter Kauttoinen (–1730) Anders Erik Skoglund (–1956) Göran Jönsson Rosenbielke (–) Mathias Gustafsson Sparre (–1376) Knut Pedersson Ribbing (–1518) Mårten Augustinsson Augustinsson Leijonsköld (–1656) Olof Pederson Hård Sparre över lilja (–1504) … … (–) Nils Mårtenson (–1905) … Mattsson Boberg (–1219) Måns Tuvesson Lilliehök af Gälered och Kolbäck (–1585) Joen Tuvesson Hökeflycht (–1685) Halstein Torleifsson Skanke (–1345) Tue Nielsen Nielsen Rani (–1328) Fänrik Häradshövding Nils Hemmingsson Sting (–1606) Tage Fritjof Erlander (–1985) Ragnvald Johannesson Puke, i Kosjöhult (–1313) … Sandberg (–1880) … Haraldsson (–1834) Margareta PETERSDOTTER NÆF (–1274) Beda Ingeborg ANDERSSON (–1985) Knut Oskar Hallgren (–1950) Catharina Rosenbielke (–) Ingeborg K. Karlsdotter (Lejonbalk) (–1301) Märta Johansdotter tre rosor af Mörby Johansdotter till Mörby (Tre Rosor) (–1440) Tuve Tovesson Hökeflycht (–1679) … Magnusson (–1359) Folke den tjocke Ingevaldson Folkungaätten (Bjälboätten) (–1140) Karl den døve Bengtsson Ulv Folkunga (–1220) Margareta Andersdotter Rosenstråle (–1630) Elisef Jönsdotter Geet, Porse (–1460) Karin Eriksdotter Slätte till Forssa (Slattefors) (–1583) Arvid Rosenbielke (–1637) … … (–1490) Britta Axelsdotter Posse af Såtenäs (–1579) Haqvin Johansson Läma (–1339) Johan Papegoja (–1667) Ingeborg Olofsdotter (–1756) … Larsdotter (–1942) Malcolm Hamilton af Hageby (–1699) Johan Lilliehöök af Fårdala (–1642) Märta Brita Lindberg (–1943) Charlotta Beata Carlsdotter Sparre (–1763) Carin Knutsdotter Hand (–1615) Margareta Bengtsdotter Färla (–1453) … Belfrage (–1802) Elsa Maria Wennerström (1879–1945) Ragvald Gustavsson Tre Rosor af Horshaga (–1449) Johan Gustaf Gyllenhammar (–1772) Jon Ranesen Ranesen Rani (–1267) Cecilia Knutsdotter Sparre Blå af Aspenäs (–1350) Stina Kajsa Talja (1850–1923) Maria Stengrim (–1925) Lars Danielsson Suhoinen (–1787) Karin Hindriksdotter Hakkarainen (–1743) Maria Andersdotter (–1806) Sigrid Christina Klingstedt (–1722) Olof Olofsson (–1858) Abjörn Ulfsson, Sparre av Västbo (–1338) Knut Albin RYBERG (–1964) Anna Ericsdotter (1837–1891) Isak Gyllenhammar (–1757) Elin Siggesdotter Jacobson (–1443) Peder OLOFSSON HÅRD AF SEGERSTAD NR 17 (–1532) Thorsten Brunsson of Forstena (–1545) Arvid Knutsson Drake af Intorp (sparre över stjärna) (–1497) Riksråd riddare Jöns Lage NILSSON POSSE AF SÅTENÄS (–1473) Torkel Erengislesson Barun (–1380) Johan Christersson Drake af Torp och Hamra (–1677) Johan (–) Märta Axelsdotter Posse af Såtenäs (–1554) Johan Papegoja (–1667) … Jönsson Posse till Såtenäs (–1500) Christina Printz (–1696) Tuve TuveSon d.y. HÖKEFLYCHT TILL VÅRSTA (–1680) Karin Jönsdotter Jönsdotter Rosenstråle (–1492) Thyra Danebod Gormson (–) Anna Greta Georgsdotter Pilefelt (–1713) Catharina Christiernsdotter Oxenstierna (af Eka och Lindö) (–1625) Barbro Håkansdotter Hand (–1574)