Knut Håkansson (Hand) , 1565

Name
Knut /Håkansson (Hand)/
Marriage
Occupation
Fältöverste
RIN
MH:I506553
RIN
Death of a mother
Death of a father
Death
Burial
from October 30, 1565 (10 days after death)
Shared note
<p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59#TAB_3" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59#TAB_3</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12580" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12580</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson Hand, stupade 1565 20/10 i slaget vid Axtorna</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">.var det st&ouml;rsta f&auml;ltslaget under Nordiska Sju&aring;rskriget (1563-70) och ett av de st&ouml;rsta i Nordens historia. Bakgrunden till kriget var i f&ouml;rsta hand handelspolitiska mots&auml;ttningar mellan &ouml;stersj&ouml;l&auml;nderna. Det kom sig av att de tv&aring; f&ouml;rutvarande stabilisatorerna i omr&aring;det, Tyska Orden och Hansan, gradvis hade f&ouml;rlorat i makt och inflytande. N&auml;r de f&ouml;ll tillbaka inleddes en kamp om makten &ouml;ver &ouml;stersj&ouml;handeln och handelsv&auml;garna v&auml;sterut mellan i f&ouml;rsta hand Sverige, Danmark, Polen och Ryssland. I b&aring;de Danmark och Sverige satt nya, unga kungar p&aring; tronen, i Sverige Erik XIV och i Danmark Fredrik II. B&aring;da tv&aring; var fast beslutna att krossa sin motst&aring;ndare.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nordiska Sju&aring;rskriget var inledningen p&aring; en flera hundra &aring;r l&aring;ng maktkamp mellan Danmark och Sverige och var det f&ouml;rsta krig som p&aring; allvar gick ut &ouml;ver civilbefolkningen. Det var ocks&aring; det f&ouml;rsta riktigt storskaliga kriget i omr&aring;det. Kriget ledde inte till n&aring;gra uppseendev&auml;ckande resultat f&ouml;r n&aring;gondera sidan och freden sl&ouml;ts i utmattningens tecken i Stettin 1570. D&auml;remot satte kriget normen f&ouml;r hur de framtida krigen mellan staterna skulle komma att utformas.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">P&aring; grund av sitt geografiska l&auml;ge som danskt gr&auml;nslandskap mot Sverige och p&aring; grund av sina m&aring;nga hamnar kom Halland att pl&aring;gas s&auml;rskilt sv&aring;rt av kriget. Huvuddelen av kriget till land utk&auml;mpades i Halland. St&auml;derna utsattes f&ouml;r upprepade bel&auml;gringar av b&aring;da sidorna och landsbygden sk&ouml;vlades g&aring;ng p&aring; g&aring;ng. Sk&ouml;vlingarna var en del av tidens strategiska t&auml;nkande. Genom att f&ouml;r&ouml;da landsbygd kunde man hindra fiendens f&ouml;doslukande arm&eacute;er att r&ouml;ra sig.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">1565 var den danska arm&eacute;n i d&aring;ligt skick. Statskassan sinade och sjukdomar och hunger h&auml;rjade i leden. Erik XIV ville d&auml;rf&ouml;r f&aring; till ett avg&ouml;rande slag och sl&aring; den danska arm&eacute;n i grunden. Efter n&aring;gra misslyckade f&ouml;rs&ouml;k lyckades ocks&aring; den svenska arm&eacute;n f&aring;nga den danska vid vadst&auml;llena vid Axtorna by ca tv&aring; mil &ouml;ster om Falkenberg.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Den danska arm&eacute;n, under bef&auml;l av den holsteinske adelsmannen och yrkeskrigaren Daniel Rantzau, visade sig dock vara en farligare motst&aring;ndare &auml;n svenskarna t&auml;nkt sig. &Auml;ven om den svenska arm&eacute;n var numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsen hade danskarna ett &ouml;vertag i form av ett effektivt tungt rytteri och b&auml;ttre ledarskap. I slagets f&ouml;rsta fas utk&auml;mpade rytteri och fotfolk tv&aring; isolerade strider. Efter att ha besegrat det svenska rytteriet kunde dock det danska rytteriet p&aring; ett avg&ouml;rande s&auml;tt underst&ouml;dja det egna fotfolket.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Slaget varade fr&aring;n morgon till kv&auml;ll den 20 oktober 1565 och utmynnade med liten marginal i dansk seger. Ungef&auml;r 4000 m&auml;nniskor dog.</p> <pre style="font-family: monospace, serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: #333333; white-space: normal !important;">&nbsp;</pre> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Till dags dato har inte mycket f&ouml;r&auml;ndrats p&aring; platsen. Slagf&auml;ltet &auml;r i allt v&auml;sentligt intakt.</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" /> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson Hand stupade i slaget vid Axtorna 1565 10 20</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">h&ouml;vitsman</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;" /> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Aring;r 1560 tog den unge Erik XIV &ouml;ver tronen fr&aring;n Gustav Vasa. &Aring;ret innan hade Fredrik II eftertr&auml;tt Kristian III i Danmark. Gustavs och Kristians dagar hade pr&auml;glats av ett relativt lugn i Norden. De b&aring;da hade varit &ouml;vertygade om fredens v&auml;lsignelser, men nu v&auml;ntade en period av krig och oro. Det fanns gott om tviste&auml;mnen. Ett av de allvarligaste var att svenska och danska intressen hade b&ouml;rjat kollidera i Baltikum.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Aring;r 1561 hade stora delar av dagens Estland frivilligt st&auml;llt sig under Sverige, samtidigt som danskarna hade stora ambitioner i omr&aring;det. I botten l&aring;g ett gammalt problem: vem skulle regera i Sverige? Erik XIV var son till en upprorsman mot en dansk kung, och uppfattningen att Gustav Vasa hade stulit den svenska kronan fr&aring;n Kristian II var inte helt ovanlig i Danmark.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Erik ans&aring;g att ett krig med Danmark inte kunde uteslutas och lade ned stora resurser p&aring; att bygga upp den svenska arm&eacute;n. Gustav Vasa hade varit en sparsam man. Flottan hade f&aring;tt pengar under hans tid, men landstridskrafterna hade blivit lidande och hans arm&eacute; l&auml;mnade mycket att &ouml;nska. Erik satsade p&aring; att utveckla s&aring;v&auml;l kavalleri som infanteri och utbilda dem p&aring; ett tidsenligt s&auml;tt. Hans insatser fick ett blandat resultat.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">I april 1563 l&ouml;pte tv&aring; danska flottor ut. Nordiska sju&aring;rskriget hade inletts. Staden L&uuml;beck hade allierat sig med Danmark och Fredriks strategi gick ut p&aring; att sk&auml;ra av Sveriges utrikeshandel. Saltimporten var kritisk f&ouml;r Sverige och om den kunde stoppas hoppades den danske kungen att svenskarna skulle g&ouml;ra uppror mot Erik. De f&ouml;rsta skotten v&auml;xlades till sj&ouml;ss i slutet av maj.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det dr&ouml;jde dock till den 9 augusti innan danskar och l&uuml;beckare avl&auml;mnade sin formella krigsf&ouml;rklaring i Stockholm. Konsekvenserna av ett nederlag kunde f&ouml;r svenskt vidkommande bli allvarliga. Om kriget gick d&aring;ligt kunde en f&ouml;rlust av Estland f&ouml;rutses. Och om det utvecklades till en katastrof skulle Vasa&auml;ttens tid p&aring; Sveriges tron vara &ouml;ver. I h&auml;ndelse av stora svenska framg&aring;ngar h&auml;grade bland annat en &aring;terer&ouml;vring av Gotland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kriget blev inte den rena framg&aring;ng som Fredrik hade t&auml;nkt sig. Den danska flottan misslyckades med att st&auml;nga &Ouml;stersj&ouml;n f&ouml;r svensk handel och d&auml;rmed havererade huvudplanen. Fredriks arm&eacute; sk&ouml;rdade dock en viktig framg&aring;ng &ndash; er&ouml;vringen av &Auml;lvsborgs f&auml;stning. Eftersom Bohusl&auml;n och Halland vid denna tid var danska landskap hade Sverige f&ouml;rlorat sin enda hamn p&aring; v&auml;stkusten. Kriget fortsatte utan att n&aring;gra avg&ouml;randen kunde f&auml;llas. I september 1565 lyckades svenska styrkor inta Varberg och d&auml;rmed skapa ett andningsh&aring;l mot v&auml;st. Efter att ha lagt in en bes&auml;ttning i Varberg drog sig den svenska huvudarm&eacute;n in i V&auml;sterg&ouml;tland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Danskarna f&ouml;rs&ouml;kte omedelbart att ta tillbaka staden men misslyckades. Det h&aring;rdnackade svenska f&ouml;rsvaret av Varberg f&ouml;rsatte dem i en farlig situation. Anfallen hade kostat m&aring;nga soldater livet och de som &ouml;verlevt var slitna, hungriga och demoraliserade av utebliven sold. Kriget hade st&aring;tt Danmark dyrt och det r&aring;dde brist p&aring; pengar.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det faktum att den svenska huvudarm&eacute;n samlade sig till ett anfall gjorde l&auml;get etter v&auml;rre. Daniel Rantzau, den danske bef&auml;lhavaren, l&ouml;pte nu inte bara risken att f&ouml;rlora sin arm&eacute;; om den gick under kunde hela kriget vara f&ouml;rlorat. Han hade bara ett alternativ, retr&auml;tt, och denna m&aring;ste verkst&auml;llas snabbt. Rantzau besl&ouml;t sig f&ouml;r att snarast antr&auml;da &aring;tert&aring;get.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Fr&aring;n svensk sida s&auml;ndes den dj&auml;rve Knut H&aring;kansson Hand med en styrka f&ouml;r att f&ouml;rst&ouml;ra bron &ouml;ver &Auml;tran vid Falkenberg, som Rantzau var beroende av f&ouml;r en snabb marsch s&ouml;derut. Knut H&aring;kansson hade snart satt denna bro i l&aring;gor och Rantzaus situation var ytterligare f&ouml;rv&auml;rrad. Han var nu tvungen att anv&auml;nda de vadst&auml;llen som fanns. Det f&ouml;rsta l&aring;g vid Axtorna och m&ouml;jliggjorde en passage &ouml;ver &Auml;trans biflod H&ouml;gvads&aring;n, det f&ouml;rsta hindret i Rantzaus v&auml;g. Den danska arm&eacute;ns &ouml;verlevnad byggde p&aring; att den kom f&ouml;re svenskarna till vadet.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">L&ouml;rdagen den 20 oktober stod Rantzau vid Axtorna. Han hade vunnit kappl&ouml;pningen, men med ringa marginal. Svenskarna var i ant&aring;gande och om de anf&ouml;ll medan han gick &ouml;ver &aring;n skulle den danska arm&eacute;n l&auml;tt kunna lida ett allvarligt nederlag. Rantzau f&ouml;rberedde sig f&ouml;r den strid som m&aring;ste komma. Han l&auml;t sitt infanteri bes&auml;tta en l&auml;ttf&ouml;rsvarad h&ouml;jdstr&auml;ckning och l&auml;t ocks&aring; ta bort g&auml;rdsg&aring;rdar och annat som hindrade kavalleriets r&ouml;relser. Artilleriet grupperades i en vagnborg av hopsamlade trossvagnar. Rantzau r&auml;knade cirka &aring;ttatusen man, 8 fanor ryttare och 20 f&auml;nikor infanteri. En fana bestod av ungef&auml;r 300 ryttare och en f&auml;nika av cirka 500 infanterister.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Vid tiotiden marscherade svenskarna upp och &auml;ven de intog f&ouml;rdelaktiga f&ouml;rsvarsst&auml;llningar. Marschv&auml;gen hade placerat dem p&aring; samma sida om vadst&auml;llet som danskarna. Det h&ouml;gsta bef&auml;let f&ouml;rdes av Jakob Henriksson H&auml;stesko. Han var k&auml;nd som en tapper man, men knappast som en stor f&auml;ltherre. Han disponerade 15 eller 16 fanor kavalleri och 25 f&auml;nikor infanteri. Jakob Henriksson var allts&aring; numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsen och hans uppgift var relativt tacksam. Om han kunde hindra danskarna fr&aring;n att g&aring; &ouml;ver vadet skulle Rantzaus arm&eacute; l&ouml;sas upp av brist p&aring; livsmedel och sviktande stridsmoral. Danskarna skulle inte kunna g&aring; &ouml;ver vadet under &ouml;gonen p&aring; den svenska arm&eacute;n och Henriksson beh&ouml;vde egentligen bara v&auml;nta. Under de f&ouml;ljande timmarna besk&ouml;t de b&aring;da styrkorna varandra med en f&ouml;rmodligen inte s&auml;rskilt effektiv artillerield. V&auml;dret var regnigt och bl&aring;sigt.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det egentliga slaget inleddes runt klockan tolv. Enligt en version gick Hogenskild Bielke, chef f&ouml;r en av de svenska infanteriavdelningarna, till anfall utan Jakob Henrikssons godk&auml;nnande. Enligt en annan version blev Henriksson utmanad av Rantzau till strid p&aring; det &ouml;ppna f&auml;lt som skiljde styrkorna &aring;t. Henriksson ska enligt denna version inte ha kunnat motst&aring; utmaningen. Oberoende av vilken version som &auml;r sann var Rantzau sannolikt l&auml;ttad &ouml;ver att striden hade inletts. Han var en av sin tids st&ouml;rsta f&auml;ltherrar och f&ouml;rmodligen fullt medveten om att tidsfaktorn inte var p&aring; hans sida.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kavalleriets och infanteriets strid inleddes ungef&auml;r samtidigt. Det svenska infanteriet visade snart att Eriks anstr&auml;ngningar inte hade varit f&ouml;rg&auml;ves. De anf&ouml;ll med f&auml;llda pikar &ouml;ver det leriga f&auml;ltet och kraften i anfallet blev f&ouml;r mycket f&ouml;r Rantzaus fotfolk. Vagnborgen er&ouml;vrades snabbt och det danska infanteriets &ouml;de s&aring;g ut att vara beseglat. Det gick betydligt s&auml;mre f&ouml;r det svenska kavalleriet. De danska ryttarna var ordnade i tv&aring; avdelningar d&auml;r en leddes av Rantazau sj&auml;lv. De gick omedelbart till anfall mot &ouml;vermakten och en intensiv strid inleddes. Svenskarnas l&auml;ge f&ouml;rs&auml;mrades avsev&auml;rt n&auml;r en tysk fana i svensk tj&auml;nst tog till flykten. Ett v&aring;ldsamt danskt anfall f&ouml;ljde och de svenska ryttarna tvingades att retirera.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Rytteriets nederlag var en sv&aring;r motg&aring;ng f&ouml;r Jakob Henriksson. Det allvarligaste var att Rantzau snart kunde s&auml;nda tv&aring; ryttarfanor f&ouml;r att unds&auml;tta sitt infanteri, som var p&aring; v&auml;g att bli utpl&aring;nat. &Auml;ven det svenska infanteriet tvingades nu att dra sig tillbaka. Vid denna tid hade infanteriet fortfarande stora problem med att f&ouml;rsvara sig mot kavalleri. Redan p&aring; det h&auml;r stadiet i striden kan Erik XIV:s reformarbete utv&auml;rderas. Infanteriet hade blivit effektivt. Det h&auml;vdade sig v&auml;l mot det danska, som i huvudsak bestod av v&auml;rvade tyska legoknektar. Kavalleriet d&auml;remot, var mindre bra. Efter utl&auml;ndsk f&ouml;rebild hade de svenska ryttarna b&ouml;rjat strida med pistoler. Danskarna slogs med lans och v&auml;rja, vilket var gammalmodigt men effektivt. Krutvapen var &auml;nnu s&aring; l&auml;nge otympliga, op&aring;litliga och saknade precision. (Sextio &aring;r senare hade det svenska kavalleriet slutat att anfalla med pistoler och &aring;terg&aring;tt till v&auml;rjan.)</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Efter den f&ouml;rsta motg&aring;ngen samlade sig de svenska styrkorna till ett nytt anfall. Infanteriet kunde &aring;terigen ta den danska vagnborgen, och danskarna pressades tillbaka i en f&ouml;rvivlad kamp. Den svenska &rdquo;G&aring;rdsf&auml;nikan&rdquo;, kungens livgarde till fots, tillh&ouml;rde ett av de f&ouml;rband som k&auml;mpade h&aring;rdast. I slutet av dagen hade 200 av dess 500 man stupat och bland de &ouml;verlevande var det f&aring; som klarat sig helskinnade.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&Auml;ven danskarna, som i alla avseenden slogs f&ouml;r &ouml;verlevnad, gjorde sitt yttersta. Tre danska fanor f&ouml;rlorade &ouml;ver h&auml;lften av sina ryttare i striden, men lyckades v&auml;nda dagen till dansk f&ouml;rdel igen. N&auml;r det svenska kavalleriet b&ouml;rjade vika hade infanteriet inte mycket annat val &auml;n sl&aring; till retr&auml;tt. Svenskarna drog sig tillbaka i t&auml;mligen god ordning, men var tvungna att l&auml;mna sitt artilleri, 47 pj&auml;ser. &Ouml;ver tusen d&ouml;da svenskar l&aring;g p&aring; slagf&auml;ltet; bland dem var den duglige Knut H&aring;kansson Hand som stupat under &aring;tert&aring;get. Det finns inga riktigt tillf&ouml;rlitliga uppgifter r&ouml;rande de danska f&ouml;rlusterna, men de b&ouml;r ha varit avsev&auml;rda med tanke p&aring; stridens intensitet och l&auml;ngd. Rantzaus &ouml;verl&auml;gsna f&auml;ltherrekonst och det danska kavalleriets f&ouml;rm&aring;ga att besegra det svenska, trots numer&auml;rt underl&auml;ge, r&auml;ddade den danska arm&eacute;n fr&aring;n underg&aring;ng. Det skulle dr&ouml;ja till Gustav II Adolfs dagar innan det svenska rytteriet kunde m&auml;ta sig med motst&aring;ndarens.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Rantzau kunde efter sin seger dra sig ned till Sk&aring;ne och bygga upp sin slitna arm&eacute;. Den skulle dock inte utk&auml;mpa n&aring;gra fler f&auml;ltslag under nordiska sju&aring;rskriget.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Kampen slutade i utmattningens tecken &aring;r 1570, d&aring; fred sl&ouml;ts i Stettin. Sverige fick erl&auml;gga 150&thinsp;000 riksdaler f&ouml;r att f&aring; tillbaka &Auml;lvsborgs f&auml;stning. Dessutom m&aring;ste man fr&aring;n svensk sida avst&aring; fr&aring;n alla anspr&aring;k p&aring; bland annat Gotland. En klar svensk framg&aring;ng var att den danske kungen formellt avsade sig alla anspr&aring;k p&aring; Sveriges krona. Den union som ingicks mellan de nordiska rikena i Kalmar &aring;r 1397 kan d&auml;rmed s&auml;gas ha f&aring;tt sin slutliga uppl&ouml;sning.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">N&auml;r freden sl&ouml;ts var Erik XIV inte l&auml;ngre kung; han blev avsatt &aring;r 1568. Rantzau stupade utanf&ouml;r Varberg &aring;r 1569 och Jacob Henriksson H&auml;stesko dog i dansk f&aring;ngenskap &aring;r 1567. Ingen av dem fick allts&aring; uppleva freden.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Danskar och svenskar g&ouml;r upp p&aring; nytt</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">l Axtorna histories&auml;llskap bildades 2005, med syftet att g&ouml;ra slaget k&auml;nt f&ouml;r allm&auml;nheten. M&aring;ls&auml;ttningen &auml;r att bygga upp ett bes&ouml;kscentrum p&aring; platsen. F&ouml;rutom de arkeologiska unders&ouml;kningarna 2005 har f&ouml;reningen st&ouml;ttat forskning i historiska k&auml;llor. Bland annat har man hittat tv&aring; visor om slaget, som diktades av den tyske legoknekten Baltzar von Giehte 1565.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Den 22&ndash;23 september h&aring;lls ett s&aring; kallat event i Axtorna, d&auml;r delar av slaget &aring;terskapas. Bland de &ouml;ver hundra deltagarna finns folk fr&aring;n historief&ouml;reningar som Malm&ouml;husgardet, Calmar ren&auml;ssansgille och det danska Laurentiusgildet. H&auml;r ing&aring;r trumslagare, knektar med blankvapen, artillerister och trossfolk. F&ouml;rhoppningsvis ska det &auml;ven finnas kavallerister p&aring; plats, enligt Minna Rosendahl fr&aring;n Axtorna histories&auml;llskap, som &auml;r projektledare f&ouml;r Axtornadagarna. I samband med eventet uppf&ouml;r &auml;ven ren&auml;ssansk&ouml;ren Amici Cantantes Baltzar von Giehtes visor om de danska legoknektarnas vederm&ouml;dor.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Ulf Sundberg</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Fynden visar var slaget stod</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">L&auml;nge var det os&auml;kert exakt var sammandrabbningen i Axtorna 1565 utspelade sig.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Det har inte heller till fullo utretts varf&ouml;r svenskarna f&ouml;rlorade, trots att man var numer&auml;rt &ouml;verl&auml;gsna. I &auml;ldre tiders historieskrivning skylls nederlaget slentrianm&auml;ssigt p&aring; de tyska legoknektar som vid en kritisk tidpunkt helt sonika gav sig av och l&auml;mnade svenskarna &aring;t sitt &ouml;de.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Teorin har inte ifr&aring;gasatts f&ouml;rr&auml;n f&ouml;r ett par &aring;r sedan, d&aring; man utf&ouml;rde de f&ouml;rsta slagf&auml;ltsarkeologiska unders&ouml;kningarna p&aring; platsen. D&aring; f&ouml;rstod man att f&ouml;rloppet inte varit fullt s&aring; enkelt som det beskrivits tidigare, och att nederlaget snarare hade med bristande ledarskap &auml;n flyende tyskar att g&ouml;ra.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Unders&ouml;kningarna visade att ryttarstriden, som man tidigare trott skedde p&aring; ett mycket smalt omr&aring;de, ist&auml;llet utspelade sig p&aring; en st&ouml;rre &ouml;ppen plats. N&auml;r svenskarna m&ouml;tte de b&auml;ttre rustade och tr&auml;nade danskarna tvingades de, trots att de var dubbelt s&aring; m&aring;nga, ge vika. De flyende anstormades nu av nya fanor, som inte insett vad som h&auml;nde framme vid fronten.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Utpekandet av de tyska legoknektarna kan ha varit ett l&auml;ttvindigt s&auml;tt f&ouml;r kungen och bef&auml;let att fr&aring;ns&auml;ga sig ansvaret, menar Daniel Borgman, historiker som var projektledare vid utgr&auml;vningarna 2005 och som just nu arbetar p&aring; en bok om slaget vid Axtorna.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Denna historieskrivning levde kvar och v&auml;xte sig &auml;n starkare med Generalstabens Axtornastudie, som kom ut 1926.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Unders&ouml;kningarna gjordes av Riksantikva&shy;rie&shy;&auml;mbetet p&aring; uppdrag av Falkenbergs kommun. Gr&auml;vledare var slagf&auml;ltsarkeologen Bo Knarrstr&ouml;m. Det var f&ouml;rsta g&aring;ngen ett s&aring; gammalt slagf&auml;lt gr&auml;vdes ut, och resultatet blev annorlunda &auml;n n&auml;r man tidigare arbetat till exempel vid Landskrona, d&auml;r ett stort slag stod 1677.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Vi kunde konstatera att infanteriet hade v&auml;ldigt f&aring; krutvapen, men att kavalleriets resurser var desto st&ouml;rre, s&auml;ger Daniel Borgman.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Arkeologerna gjorde omkring nittio fynd, de flesta kulor fr&aring;n ryttarpistoler. Dessa anv&auml;ndes vid slaget troligen enligt en helt ny taktik, s&aring; kallad karakoll, d&auml;r ryttarna p&aring; led red fram mot fienden, avfyrade sina vapen och d&auml;refter v&auml;nde tillbaka. Daniel Borgmans teori &auml;r att &auml;ven danskarna anammat denna metod &ndash; och dessutom anv&auml;nde den s&aring; mycket mer effektivt &auml;n svenskarna.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&ndash; Mycket talar f&ouml;r att svenskarna fortfarande anv&auml;nde de sv&aring;rladdade hakeb&ouml;ssorna, s&auml;ger han.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">I det stora hela var de svenska fanorna betydligt mindre professionella &auml;n de danska. De bestod av utskrivna bondpojkar och m&auml;n utan st&ouml;rre stridsrutin som dragits samman, utrustats och marscherat under stor br&aring;dska. Deras bef&auml;lhavare h&ouml;ll sig undan striderna, medan danskarnas, Daniel Rantzau, sj&auml;lv var med under hela f&ouml;rloppet. Dessutom bar danskarna, som i h&ouml;g grad utgjordes av adelsfanor eller v&auml;rvad tysk trupp, helt&auml;ckande rustningar. Av svenskarna hade endast en och annan hj&auml;lm eller harnesk.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Anna Larsdotter</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">_____________________________</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">English</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson (Hand), dead 1565 , was a Swedish military.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson participated in the Nordic Seven Years War in 1564-65 as a crossover and led several pilgrimage to Halland and Blekinge, where he burned Falkenberg in August 1565 . In the Battle of the Axtor , he commanded a department of footmen and died during the retreat.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">H&aring;kan Persson , died 1565 Gift 1: o before 1514 with Kerstin H&aring;kansdotter (TUN) , daughter of v&auml;pnaren H&aring;kan Karlsson Tun and Ingrid Knutsdotter ( Chevron of star ).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Children :</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Gertrud H&aring;kansdotter, died in 1585. Married 1544-12-29 at Stockholm Castle, with the Knight and Herman Fleming Council .</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Knut H&aring;kansson. Field Colonel. Death 1565.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Brita H&aring;kansdotter. Married around 1540 with J&ouml;ns Bosson ( Oxehufvud ).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Barbro H&aring;kansdotter. Married 1: o with the chief executive Olof Mattsson Kafle . Married 2: o with the merchant of Nya L&ouml;d&ouml;se Harald Larsson.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Sources</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">_________________________</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hand_nr_59</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Knut_H%C3%A5kansson_(Hand" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Knut_H%C3%A5kansson_(Hand</a>)</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Carlquist, Gunnar (ed.) (1932). Sverigeish dictionary . Malm&ouml;: Swedish publishing book AB publisher, band 12 p. 514.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12580" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12580</a></p>
Shared note

Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506553:

Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93605: 2 _FILESIZE 3146
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93607: 2 _CUTOUT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93608: 2 _PARENTRIN MH:P502818
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93609: 2 _PERSONALPHOTO Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93610: 2 _PHOTO_RIN MH:P502819
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93614: 2 _FILESIZE 3157
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93616: 2 _PRIM_CUTOUT Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93617: 2 _PARENTPHOTO Y
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 93618: 2 _PHOTO_RIN MH:P502818

Family with parents
father
502813_852827e10hd5c0l5dx4ah8.jpg
1531
Death: February 14, 1531Attorp, Södra Säm, Älvsborgs län, Västergötland, Sverige
mother
502846_587058ic025520sk0ajee4.jpg
1530
Death: 1530Sjösås, Växjö, Kronobergs Län, Sverige
Marriage Marriagebefore 1514Sverige
elder brother
502817_6672349915yd5052wfb30a.jpg
1590
Death: 1590Stortorget i stockholm för mord på hövitsmannen Joen Gisleson, Sverige
elder sister
502821_589520k5212q045fa2d0j9.jpg
1585
Death: December 10, 1585Vilnäs /Louhisaari, Askainen, Finland
elder sister
502854_5800485r2ev50rd40eaw0f.jpg
1576
Christening: Also Of Hagelsrum, Sverige
Death: between January 11, 1574 and January 10, 1576Sverige
elder sister
502852_794294as00mc5u3520cdeb.jpg
1574
Christening: Also Of Hagelsrum, Sverige
Death: 1574
himself
502819_513094f3a509of01da58wm.jpg
1565
Death: October 20, 1565Axtorna hed, Falkenberg, Halland County, Sverige
Family with Märta Arvidsdotter Drake
himself
502819_513094f3a509of01da58wm.jpg
1565
Death: October 20, 1565Axtorna hed, Falkenberg, Halland County, Sverige
wife
Marriage Marriage
son
502925_362235r3x7af539706d6wf.jpg
1633
Death: 1633Vret, Odensjö, Jönköpings län, Sverige
daughter
502522_7807855fqcoz78m95of359.jpg
1608
Death: October 1608Åsle, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige
daughter
1642
Death: 1642
daughter
daughter
502923_164978c36vf76f5e0d8lag.jpg
1615
Death: 1615Funen, Denmark
son
502927_806373086zy65fxa6626f7.jpg
1605
Death: about November 1605

Knut Håkansson (Hand) has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

 

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has 3 great-grandfathers and 1 great-grandmother recorded (4 in total).

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandfathers and 2 grandmothers recorded (4 in total).

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has 1 father and 1 mother recorded (2 in total).

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has 1 father-in-law and 1 mother-in-law recorded (2 in total).

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 1 co-father-in-law and 1 co-mother-in-law recorded (2 in total).

Partners

same generation no blood relationship

Knut has one female partner recorded.

Partner of Knut  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has 1 brother and 3 sisters recorded (4 in total).

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 2 brothers-in-law recorded.

Partners of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has 1 nephew, 1 niece, and 2 nephews or nieces of unknown sex recorded (4 in total).

Children of siblings (4)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand
1 Hand 1602
3 Hand 1616

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 2 sons and 4 daughters recorded (6 in total).

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has 2 sons-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 3 grandsons and 4 granddaughters recorded (7 in total).

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has 1 grandson-in-law and 4 granddaughters-in-law recorded (5 in total).

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 46 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has 3 great-grandfathers recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandfathers recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has one father recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has one father-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has one co-father-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Knut has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has one brother recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 2 brothers-in-law recorded.

Partners of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has one nephew recorded.

Children of siblings (1)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 2 sons recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has 2 sons-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has one grandson-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (1)

Marriage  Knut Håkansson (Hand) + Märta Arvidsdotter Drake

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 21 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has one great-grandmother recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandmothers recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has one mother recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has one mother-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has one co-mother-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Nils Andersson Lilliehöök af Fårdala + Brita Knutsdotter Hand

Partners

same generation no blood relationship

Knut has one female partner recorded.

Partner of Knut  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has 3 sisters recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has one niece recorded.

Children of siblings (1)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 4 daughters recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 4 granddaughters recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has 4 granddaughters-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 24 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Knut has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has 2 nephews or nieces of unknown sex recorded.

Children of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand
1 Hand 1602
2 Hand 1616

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has no children recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has no grandchildren recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has no grandchildren-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 3 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has 3 great-grandfathers and 1 great-grandmother recorded (4 in total).

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandfathers and 2 grandmothers recorded (4 in total).

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has 1 father and 1 mother recorded (2 in total).

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has 1 father-in-law and 1 mother-in-law recorded (2 in total).

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 1 co-father-in-law and 1 co-mother-in-law recorded (2 in total).

Partners

same generation no blood relationship

Knut has one female partner recorded.

Partner of Knut  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has 1 brother and 3 sisters recorded (4 in total).

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 2 brothers-in-law recorded.

Partners of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has 1 nephew, 1 niece, and 2 nephews or nieces of unknown sex recorded (4 in total).

Children of siblings (4)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand
1 Hand 1602
3 Hand 1616

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 2 sons and 4 daughters recorded (6 in total).

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has 2 sons-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 3 grandsons and 4 granddaughters recorded (7 in total).

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has 1 grandson-in-law and 4 granddaughters-in-law recorded (5 in total).

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 46 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has 3 great-grandfathers recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandfathers recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has one father recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has one father-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has one co-father-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Knut has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has one brother recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has 2 brothers-in-law recorded.

Partners of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has one nephew recorded.

Children of siblings (1)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 2 sons recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has 2 sons-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 3 grandsons recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has one grandson-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (1)

Marriage  Knut Håkansson (Hand) + Märta Arvidsdotter Drake

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 21 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has one great-grandmother recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has 2 grandmothers recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has one mother recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has one mother-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has one co-mother-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Nils Andersson Lilliehöök af Fårdala + Brita Knutsdotter Hand

Partners

same generation no blood relationship

Knut has one female partner recorded.

Partner of Knut  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has 3 sisters recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has one niece recorded.

Children of siblings (1)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has 4 daughters recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has 4 granddaughters recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has 4 granddaughters-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 24 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Knut has no great-grandparents recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Knut has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Knut has no uncles or aunts recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Knut has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Knut has no parents recorded.

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Knut has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-parents-in-law recorded.

Partners

same generation no blood relationship

Knut has no partners recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

Knut has no members of a partner chain recorded.

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Knut has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Knut has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Knut has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Knut has 2 nephews or nieces of unknown sex recorded.

Children of siblings (2)

Sister Gertrud Håkansdotter Hand
1 Hand 1602
2 Hand 1616

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Knut has no children recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Knut has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Knut has no grandchildren recorded.

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Knut has no grandchildren-in-law recorded.

Summary for the shown extended family

The extended family of Knut has 3 members (including Knut). (additional members of the partner chains are not counted)

fancy-imagebar
Anni Elisabeth Seger (–) Hulda Maria Erikson (–1956) Eric Svensson Ribbing (–1612) Oluf Hunger Svendsøn, King of Danmark (–1095) Kristina (Stina) Skoglund (–1974) Karin Larsdotter Kauttoinen (–1759) Riksmarskalk Lars Siggesson d.y. SPARRE AV ROSSVIK (–1554) Stina Danielsdotter (–1909) Adela af Flanders OF FLANDERS (–1115) Birgitta Finvidsdotter (–1378) Magnus Bengtsson Minnesköld Folkunge (–1208) Frideborg Linnéa Lundqvist (–1991) Elin Hermansdotter Fleming (–1603) Christina Christoffersdotter Pilefelt (–1780) Elin Jönsdotter Jönsdotter Sparre över Blad (–1471) Drottning Sigrid Storråda STORRÅDE TOSTESDOTTER (–1014) Riddare Jöns Heggasson Sparre över Blad (–1434) Hedvig Molitaeus (–1767) Anna Ulrika Hallén (1871–1954) Elin Knutsdotterr Roos af Hjelmsäter (–1639) Finn Andersson (–) Lage Axelsson Posse af Såtenäs (–1608) Lisa Olofsdotter (–1955) Gyrith Torstensdotter Forstena (–1597) Pål Stor-Pål Larsson Turpoinen (–1654) Kerstin Månsdotter (Natt och Dag) (–1519) Måns Jonsson Jönsson (–1598) Johan Otto Wetterstrand (–1819) Anton Bror Mauritz Andersson (–1991) Märta Johansdotter tre rosor af Mörby Johansdotter till Mörby (Tre Rosor) (–1440) Carl Johan Andersson Punkt (–1896) Bo Nilsson Natt o Dag (–1327) Sigrid Jakobina Cronhielm (1696–1753) Anna Olofsdotter Drake af Västbo (–1565) Sven Jon Eriksson Wädurhorn (–1630) Estrid Arvidsdotter (Sparre över stjärna) (–1558) Mårten Augustinsson Augustinsson Leijonsköld (–1656) Johannes Johansson Vall Björk (–1877) HEDVIG ”Hedda” Viktoria Johansson (–1977) Bengt Andersson Öra (–1473) Margareta Petersdotter (–1267) Christina Drake af Torp och Hamra (–1741) Kristina Jonsdotter Rickeby (–1378) Knut Svensson Ribbing (–1565) Nils Eriksson Eriksson Gyllenstierna (–1495) Catharina Elisabet Printz (1642–1712) Sven Knutsson Ribbing (–1577) Karl Gustaf Albert Lundgren (1882–1959) Gustav Svensson Ribbing (–1592) … Lundemo (–) Erik Lennart Ståhl (–1991) Harald Blåtand Gormson (910–986) Lars Gustavsson (–1806) Beata Persdotter Ulfsax till tubbatorp och örsholm (–) Karl I Karl Kung av Sverige och Norge KNUTSSON BONDE (1409–1470) Henrik Adolf von Bruse (–1813) Anna Jönsdotter (–1903) Brita Mårtensdotter Leijonsköld (–1724) Daniel Eliasson Eliasson Karjalainen (–1718) Knut Pedersson Ribbing (–1518) Karin Nilsdotter Kagg (–1555) … Roaldsdatter Alstadhaug (–1616) Metta Svensdotter Ribbing (–1613) Barbro Håkansdotter Hand (–1574) Ingegärd Knutsdotter av Danmark (Anmoder till Bjälboätten) (–1150) Peder Stamfar för ätten N:r 17 OLOFSSON HÅRD AF SEGERSTAD NR 17 (–1532) Jon Jonsson (–1758) Sara Klingspor (–) Elsebeth Nielsdatter falster rani Falster-Søballe (–1266) Bengt Riddare MATTSSON BOBERG (–1219) Holmdis Ulfsdotter (–1079) Svea Vilhelmina Ingeborg Lindroos (–1971) Johan Emil Wennerström (–1880) Aliz von Peteghem (–) Daniel Pilefelt (–) Elin Axelsdotter (Hällekisätten) (–) Riddare Knut Jonsson (Tre rosor af Mörby) (–1359) Ebbe Bengtsson Färla (–) Catharina Elisabet Printz (1642–1712) … Sandberg (–1863) Lunetta Maria Kruuse af Verchou (–1728) Magnus Håkansson Leopard (–1399) … Sandberg (–1864) Erik Henriksson Hakkarainen (–1706) Nils Björnsson, i Enånger (–1530) Anna Kristina Pedersdotter Örnflycht (–1511) Karl Holger Kihlström (–1951) Kristina Nilsdotter (af Rane Jonssons ätt) (–1419)