Karl den døve Bengtsson Ulv Folkunga, 1220

Name
Karl "den døve" /Bengtsson Ulv Folkunga/
Nickname
den döve
Name
den döve
Type
also known as
MarriageLucia UlfsdotterView this family
Yes

Occupation
Jarl i Sverige 1210.

RIN
MH:I1043

RINLucia UlfsdotterView this family
MH:F503185

Death of a paternal grandmotherIngegärd Knutsdotter av Danmark (Anmoder till Bjälboätten)
about 1150 Age: 64 years
Death of a maternal grandmotherKatarina Ingesdotter Stenkil
1170 Age: 70 years
Death of a fatherBengt Folkesson Snivil Folkungaätten
1175 Age: 67 years
Death of a motherSigrid Ulfhild BJÖRNSDOTTER LEKMAN
1177 Age: 54 years
Death of a sisterCecilia Bengtsdotter
April 8, 1196 Age: 47 years
Death of a brotherFolkesson Snivil Folkunge
January 9, 1202 Age: 68 years
Death of a brotherMagnus Bengtsson Minnesköld Folkunge
January 31, 1208 Age: 58 years
Burial of a fatherBengt Folkesson Snivil Folkungaätten

Death August 8, 1220 Age: 55 years
Shared note
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Jarl och biskop. F&ouml;dd omkring 1165 i Bj&auml;lbo (E). D&ouml;d 1220-08-08 i &Ouml;sel, borgen Leal, Estland i sv&auml;rdsstrid. Karl "den d&ouml;ve" var jarl av Folkunga&auml;tten och farbror till Birger Jarl, Stockholms grundare. Karl var halvbror till jarlen Birger, som i isl&auml;ndska k&auml;llor kallas Brosa (vilket betyder "den leende"). Karl Bengtsson h&ouml;r till de personer i den svenska historiens gryning som &auml;r n&auml;mnda i flera k&auml;llor. Han &auml;r omn&auml;mnd i Hakonarsagan, en kungasaga som skildrar den norske kungen H&aring;kon H&aring;konsson, och d&auml;r ges han tillnamnet "D&ouml;ve". I ett dokument, daterat 1219, kallas han jarl, ett av de h&ouml;gsta &auml;mbetena i riket. Vid denna tid t&auml;vlade tyska och danska korsfarare i Baltikum om att karva ut egna terretorier med underkuvade, n&ouml;dtorftigt kristnade, baltiska och finsk-ugriska b&ouml;nder som ovillig arbetskraft p&aring; &aring;krar och f&auml;lt. Svenska herrem&auml;n ville ocks&aring; ha en bit av kakan, vilket ledde till att biskop Karl deltog i ett krigst&aring;g i &ouml;sterled. Expeditionen leddes av kung Johan Sverkersson. Till en b&ouml;rjan hade f&auml;ltt&aring;get framg&aring;ng och kungen inr&auml;ttade sitt h&ouml;gkvarter i Leal (nuvarande Lihula). H&auml;r &ouml;vertog svenskarna en fornborg, bel&auml;gen p&aring; en h&ouml;g kulle och skyddad av branter p&aring; tre sidor. Med basen s&auml;krad ryckte h&auml;ren vidare in i Estland. Befolkningen underkuvades och tvingades acceptera kristendomen genom dop. Efter, som han ans&aring;g, v&auml;l f&ouml;rr&auml;ttat v&auml;rv &aring;terv&auml;nde kung Johan till Sverige Men sedan gick allt snett: &Ouml;selborna stormade borgen Leal och segrade. Biskop Karl stupade den 8 augusti 1220 tillsammans med jarlen Karl "den d&ouml;ve" och det svenska v&auml;ldet i v&auml;stra Estland gick f&ouml;rlorat.<br /><br />Den 29 november 2001 kunde Statens historiska museum ropa in en riksklenod p&aring; auktion i Stockholm: en sigillstamp av brons, som tillh&ouml;rt medeltidsjarlen Karl Bengtsson (se bild). Det unika f&ouml;rem&aring;let klubbades f&ouml;r ett rekordbelopp, 800 000 kronor. Den ansenliga k&ouml;peskillingen samlade museet in bland en rad privatpersoner, stiftelser, fonder och andra v&auml;lvilligt inst&auml;llda. S&auml;ljare var en anonym privatperson.<br />K&auml;lla: www.historiska-personer.nu/min-s/default.html<br /><br />Kommentar: &Auml;tten k&auml;nd f&ouml;re 1220, d&aring; jarlen Karl D&ouml;ve stupade i Baltikum. Jmf Tillbakaseende ulv. Intressant &auml;r att vapnet inte har ett lejon trots att Karl d&ouml;ve tillh&ouml;rde Bj&auml;lbo-&auml;tten<br />Sk&ouml;ld: En bj&auml;lkvis st&auml;lld vingad pilspets (/ Tillbakaseende varg).</p>
Shared note
<div class="module lengthy " style="margin: 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> <div class="inner lengthy" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px !important; margin-left: 0px; padding: 0px; border-radius: 2px;"> <div id="about" class="basic_bd wiki_container force_break" style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px; word-wrap: break-word; word-break: break-word;"> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.adelsvapen.com/genealogi/Folkunga%C3%A4tten#TAB_25" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.adelsvapen.com/genealogi/Folkunga%C3%A4tten#TAB_25</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><strong>Karl d&ouml;ve</strong>, f trol senast 1165 (Carlsson), &dagger; 8 aug 1220 vid Leal i Estland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Karl D&ouml;ve, jarl av Sverige Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Link&ouml;pingsbiskopen Karl Magnusson. Son till&nbsp;<strong>Bengt Snivil</strong>&nbsp;och allts&aring; bror till Magnus Minnesk&ouml;ld och Birger Brosa. Stampen till Karl D&ouml;ves ryttarsigill &auml;r den &auml;ldsta bevarade sigillstampen i Sverige Det &auml;r inte k&auml;nt vilken vapenbild Karl f&ouml;rde. Hans &auml;ttlingar f&ouml;rde fr&aring;n och med sonsonen Ulf Karlsson en tillbakaseende ulv i vapnet och &auml;tten kallas ocks&aring; d&auml;rf&ouml;r numera Ulv. Sonen Karl Karlsson f&ouml;rde d&auml;remot en vingad pilspets (ej hel pil).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">M&ouml;jligen g m en dtr till konung Karl Sverkerssons jarl Ulf.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Barn:</p> <ul style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; list-style: none;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 2px 0px; list-style-type: disc; color: #444444;"><strong>Ulf Fase Karlsson</strong></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 2px 0px; list-style-type: disc; color: #444444;"><strong>Karl Karlsson (Ulv)</strong></li> </ul> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">K, vars tillnamn endast &auml;r k&auml;nt fr&aring;n Hakonarsagan, var enligt en i 1500-talsavskrifter k&auml;nd genealogist uppteckning (Ahnlund)&nbsp;<em>identisk med jarlen Birger brosas (bd</em>&nbsp;4) bror Karl<em>. Av kronologiska sk&auml;l har det f&ouml;rmodats, att Birger brosa o K blott var</em>&nbsp;halvbroder (Carlsson; Gillingstam). De f&ouml;rekommer tillsammans som vittnen i ett brev av konung Knut Eriksson fr&aring;n 1190 (Ljungfors; &Ouml;berg), tv&aring; odaterade brev av samme konung, av vilka det ena m&aring;ste ha tillkommit senast 1185 (Stensland), o ett odaterat brev av dennes eftertr&auml;dare Sverker Karlsson. Det sistn&auml;mndas sj&auml;lvst&auml;ndiga v&auml;rde &auml;r dock dubi&ouml;st, eftersom det med undantag f&ouml;r kunganamnet ordagrant &ouml;verensst&auml;mmer med det ena av Knut Erikssons 710 KARL FILIP odaterade brev (K B Westman; J&auml;gerstad; Ljungfors).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Som jarl kan K bel&auml;ggas f&ouml;rst i ett par brev fr&aring;n 1219, utf&auml;rdade av Birger brosas dotterson konung Johan Sverkersson (s 181). I det ena av dessa, tillkommet vid konungens kr&ouml;ning, n&auml;mnes som vittnen &auml;ven flera andra medlemmar av den s k Folkunga&auml;tten. Ett par av Birger brosas s&ouml;ner hade efter varandra varit jarlar i b&ouml;rjan av Johans f&ouml;retr&auml;dare Erik Knutssons regering.Tydligen har K n&aring;tt jarls&auml;mbetet som en av de fr&auml;msta bland den unge Johan Sverkerssons m&ouml;dernefr&auml;nder, av allt att d&ouml;ma de storm&auml;n, med vilkas st&ouml;d denne enligt ett samtida p&aring;vebrev med v&aring;ld bem&auml;ktigat sig Sverige med undantr&auml;ngande av den 1216 avlidne Erik Knutssons postume son. Ett brev av konung Johan f&ouml;r Riseberga kloster 1220 n&auml;mner fr&auml;mst bland vittnena &rdquo;dominus dux&rdquo;, tydligen K, o bland de &ouml;vriga f&ouml;rekommer flera andra medlemmar av Folkunga&auml;tten. Den samtida lettiske pr&auml;sten Henriks kr&ouml;nika uppger, att K var bland Johans f&ouml;ljeslagare p&aring; dennes f&auml;rd till Estlands v&auml;stkust 1220, o att han efter dennes &aring;terv&auml;ndande till Sverige stupade, d&aring; &ouml;selborna er&ouml;vrade Leal. Hans fall n&auml;mnes &auml;ven i flera sv annaler, av vilka vissa meddelar datum f&ouml;r h&auml;ndelsen. K var far till jarlen Ulf fase o genom en annan son stamfar f&ouml;r den &auml;nda till 1500-talets senare h&auml;lft fortlevande h&ouml;gfr&auml;lse sl&auml;kt som efter sin vapenbild kallats Ulv.</p> <h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0.5em 0px 0px; font-size: 16px; line-height: 1.5em; font-stretch: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666666;">K&auml;llor o litt:</h2> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">N Ahnlund, Vreta klosters &auml;ldsta donatorer (HT 1945), s 340; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 227, 232; W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o p&aring;ved&ouml;met 1216&mdash;1237 (HT 1950), s 257 f; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); H Gillingstam, rec av S O Brenner, Gorm den gamles &auml;ttlingar (PHT 1967); K G Grandinson, N&auml;rkes medeltida urkunder, 1 (1935); Hakonar saga (1887); Heinrichs Livl&auml;ndische Chronik (1955); H J&auml;gerstad, Hovdag o r&aring;d under &auml;ldre medeltid (1948); K H K[arlsson], Folkunga&auml;tten (SAT 1, 1879&mdash; 88); &Aring; Ljungfors, Bidrag till sv diplomatik f&ouml;re 1350 (1955), s 152 f, 212 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); ST 1 (1877), s 132 f; P Stensland, Julita klosters godspolitik (1945)., s 14; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling fr&aring;n S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 229, 264, 278; K G Westman, Sv r&aring;dets hist till &aring;r 1306 (1904), s 6; J &Ouml;dberg, K&ouml;nigliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250 (1974), Hans Gillingstam</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Karl oli jaarli ja Birger Brosan veli sek&auml; Birger jaaarlin set&auml;. H&auml;n on Folkunga-suvun j&auml;sen. Jarl (Earl) Carl Carlsen D&oslash;ve Died in 1220 in Sverige(Sverige). Jarl Carl Carlsen D&oslash;ve was born at Sverige. He was korsridder, jarl. He died in 1220 at Sverige.</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff;" /> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.slaktforskning.thorstensson.se/slaktdata/Hanna_Johansson/pb1202a2d.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.slaktforskning.thorstensson.se/slaktdata/Hanna_Johansson/pb1202a2d.html</a>&nbsp;_historien mm.</p> </div> </div> </div> <div class="module lengthy " style="margin: 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> <div class="inner lengthy" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px !important; margin-left: 0px; padding: 0px; border-radius: 2px;"> <div class="basic_hd" style="margin: 0px; padding: 0px; border-bottom: 1px dashed #eeeeee;"> <h4 style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Isikust Karl D&ouml;ve, jarl av Sverige (eesti)</h4> </div> <div id="about" class="basic_bd wiki_container force_break" style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px; word-wrap: break-word; word-break: break-word;"> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.adelsvapen.com/genealogi/Folkunga%C3%A4tten#TAB_25" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.adelsvapen.com/genealogi/Folkunga%C3%A4tten#TAB_25</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><strong>Karl d&ouml;ve</strong>, f trol senast 1165 (Carlsson), &dagger; 8 aug 1220 vid Leal i Estland.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Karl D&ouml;ve, jarl av Sverige Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Link&ouml;pingsbiskopen Karl Magnusson. Son till&nbsp;<strong>Bengt Snivil</strong>&nbsp;och allts&aring; bror till Magnus Minnesk&ouml;ld och Birger Brosa. Stampen till Karl D&ouml;ves ryttarsigill &auml;r den &auml;ldsta bevarade sigillstampen i Sverige Det &auml;r inte k&auml;nt vilken vapenbild Karl f&ouml;rde. Hans &auml;ttlingar f&ouml;rde fr&aring;n och med sonsonen Ulf Karlsson en tillbakaseende ulv i vapnet och &auml;tten kallas ocks&aring; d&auml;rf&ouml;r numera Ulv. Sonen Karl Karlsson f&ouml;rde d&auml;remot en vingad pilspets (ej hel pil).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">M&ouml;jligen g m en dtr till konung Karl Sverkerssons jarl Ulf.</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Barn:</p> <ul style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; list-style: none;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 2px 0px; list-style-type: disc; color: #444444;"><strong>Ulf Fase Karlsson</strong></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 2px 0px; list-style-type: disc; color: #444444;"><strong>Karl Karlsson (Ulv)</strong></li> </ul> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm</a></p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">K, vars tillnamn endast &auml;r k&auml;nt fr&aring;n Hakonarsagan, var enligt en i 1500-talsavskrifter k&auml;nd genealogist uppteckning (Ahnlund)&nbsp;<em>identisk med jarlen Birger brosas (bd</em>&nbsp;4) bror Karl<em>. Av kronologiska sk&auml;l har det f&ouml;rmodats, att Birger brosa o K blott var</em>&nbsp;halvbroder (Carlsson; Gillingstam). De f&ouml;rekommer tillsammans som vittnen i ett brev av konung Knut Eriksson fr&aring;n 1190 (Ljungfors; &Ouml;berg), tv&aring; odaterade brev av samme konung, av vilka det ena m&aring;ste ha tillkommit senast 1185 (Stensland), o ett odaterat brev av dennes eftertr&auml;dare Sverker Karlsson. Det sistn&auml;mndas sj&auml;lvst&auml;ndiga v&auml;rde &auml;r dock dubi&ouml;st, eftersom det med undantag f&ouml;r kunganamnet ordagrant &ouml;verensst&auml;mmer med det ena av Knut Erikssons 710 KARL FILIP odaterade brev (K B Westman; J&auml;gerstad; Ljungfors).</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Som jarl kan K bel&auml;ggas f&ouml;rst i ett par brev fr&aring;n 1219, utf&auml;rdade av Birger brosas dotterson konung Johan Sverkersson (s 181). I det ena av dessa, tillkommet vid konungens kr&ouml;ning, n&auml;mnes som vittnen &auml;ven flera andra medlemmar av den s k Folkunga&auml;tten. Ett par av Birger brosas s&ouml;ner hade efter varandra varit jarlar i b&ouml;rjan av Johans f&ouml;retr&auml;dare Erik Knutssons regering.Tydligen har K n&aring;tt jarls&auml;mbetet som en av de fr&auml;msta bland den unge Johan Sverkerssons m&ouml;dernefr&auml;nder, av allt att d&ouml;ma de storm&auml;n, med vilkas st&ouml;d denne enligt ett samtida p&aring;vebrev med v&aring;ld bem&auml;ktigat sig Sverige med undantr&auml;ngande av den 1216 avlidne Erik Knutssons postume son. Ett brev av konung Johan f&ouml;r Riseberga kloster 1220 n&auml;mner fr&auml;mst bland vittnena &rdquo;dominus dux&rdquo;, tydligen K, o bland de &ouml;vriga f&ouml;rekommer flera andra medlemmar av Folkunga&auml;tten. Den samtida lettiske pr&auml;sten Henriks kr&ouml;nika uppger, att K var bland Johans f&ouml;ljeslagare p&aring; dennes f&auml;rd till Estlands v&auml;stkust 1220, o att han efter dennes &aring;terv&auml;ndande till Sverige stupade, d&aring; &ouml;selborna er&ouml;vrade Leal. Hans fall n&auml;mnes &auml;ven i flera sv annaler, av vilka vissa meddelar datum f&ouml;r h&auml;ndelsen. K var far till jarlen Ulf fase o genom en annan son stamfar f&ouml;r den &auml;nda till 1500-talets senare h&auml;lft fortlevande h&ouml;gfr&auml;lse sl&auml;kt som efter sin vapenbild kallats Ulv.</p> <h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0.5em 0px 0px; font-size: 16px; line-height: 1.5em; font-stretch: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666666;">K&auml;llor o litt:</h2> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">N Ahnlund, Vreta klosters &auml;ldsta donatorer (HT 1945), s 340; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 227, 232; W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o p&aring;ved&ouml;met 1216&mdash;1237 (HT 1950), s 257 f; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); H Gillingstam, rec av S O Brenner, Gorm den gamles &auml;ttlingar (PHT 1967); K G Grandinson, N&auml;rkes medeltida urkunder, 1 (1935); Hakonar saga (1887); Heinrichs Livl&auml;ndische Chronik (1955); H J&auml;gerstad, Hovdag o r&aring;d under &auml;ldre medeltid (1948); K H K[arlsson], Folkunga&auml;tten (SAT 1, 1879&mdash; 88); &Aring; Ljungfors, Bidrag till sv diplomatik f&ouml;re 1350 (1955), s 152 f, 212 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); ST 1 (1877), s 132 f; P Stensland, Julita klosters godspolitik (1945)., s 14; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling fr&aring;n S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 229, 264, 278; K G Westman, Sv r&aring;dets hist till &aring;r 1306 (1904), s 6; J &Ouml;dberg, K&ouml;nigliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250 (1974), Hans Gillingstam</p> <p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; line-height: 17px;">Karl oli jaarli ja Birger Brosan veli sek&auml; Birger jaaarlin set&auml;. H&auml;n on Folkunga-suvun j&auml;sen. Jarl (Earl) Carl Carlsen D&oslash;ve Died in 1220 in Sverige(Sverige). Jarl Carl Carlsen D&oslash;ve was born at Sverige. He was korsridder, jarl. He died in 1220 at Sverige.</p> <hr class="wikitext-hr" style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: #dddddd; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ffffff;" /><a class="external" style="color: #1166bb; text-decoration-line: none; outline: none;" href="http://www.oxenstierna.com/person_card.php?pid=803&amp;lang=sv&amp;show_life_events=1&amp;show_literature=1&amp;show_properties=1&amp;sum_properties=&amp;show_images=1&amp;session_id=" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.oxenstierna.com/person_card.php?pid=803&amp;lang=sv&amp;show_life_events=1&amp;show_literature=1&amp;show_properties=1&amp;sum_properties=&amp;show_images=1&amp;session_id=</a></div> </div> </div>
Shared note

Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I1043:

Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15321: 2 _FILESIZE 8165 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15323: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15324: 2 _PARENTRIN MH:P502350 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15325: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15326: 2 _PHOTO_RIN MH:P502351 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15330: 2 _FILESIZE 8957 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15332: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15333: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15334: 2 _POSITION 8 0 120 150 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15335: 2 _PHOTO_RIN MH:P502350

Family with parents
father
502349_2561865fa9fx41g5csap14.jpg
1175
Death: 1175Varnhems Kloster, Varnhem, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige
mother
503782_89190719az6ab3bgob9o5e.jpg
1177
Death: 1177Bjälbo, Östergötland, Sverige
Marriage Marriage1133Mjölby, Sverige
sister
1231
Death: about 1231Sverige
brother
503787_14346863d5ae59bb3h6a1e.jpg
1202
Death: January 9, 1202Visingsö Småland
sister
1196
Death: April 8, 1196Kungsgården, Eriksberg, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige
brother
502384_69235045a4f01s9u56951d.jpg
1208
Death: January 31, 1208Lena, Uppsala, Sverige
himself
502351_73328150554l2c9fja7d4x.jpg
1220
Death: August 8, 1220Ösel, borgen Leal, Estland
Family with Lucia Ulfsdotter
himself
502351_73328150554l2c9fja7d4x.jpg
1220
Death: August 8, 1220Ösel, borgen Leal, Estland
wife
Marriage Marriage
son
506065_481091er51cs3274350ej9.jpg
1253
Death: 1253Borken, Nordrheim-Westfalen, Tyskland

Karl den døve Bengtsson Ulv Folkunga has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

fancy-imagebar
Anders Erik Skoglund (–1956) Anders Pedersson Lilliehöök af Fårdala (–1572) Tord RÖRIKSSON BONDE (–1417) Erik Tuvesson Hökeflycht (–1677) Katarina Petersdotter Porse (–1346) Hegge Nestede Sparre över blad (–) Bo Nilsson Natt o Dag (–1327) Carl Emil Gyllenhammar (–1865) Katarina Karin Birgersdotter Stolpe (–1471) Anders Drake (–1547) Axel Mattson Till Hällekis (–1525) Lars Larsson (–1856) Johan Gabriel Lennartsson (–1642) Gustav Svensson Ribbing (–1592) Elsebeth Nielsdatter falster rani Falster-Søballe (–1266) Bengt Jönsson Rosenbielke (–1635) Anders Erik Skoglund (–1956) Anna Andersdotter Tre Rutor av Slestad (–1483) Anna Brita Olofsdotter (–1924) Margareta Kristoffersdotter Rosenstråle (–1619) Eva Christiana Cronhielm (1695–1770) Maria Andersdotter Andersdotter Häst (–1677) Karin Pedersdotter Ribbing (–1599) Anna Magdalena Persdotter Sandberg (–1930) Helena Torildsdotter (–1140) Sten Bengtsson ( Ulf) (–1554) Carin Tordsdotter (Store) (–1520) Eric Svensson Ribbing (–1612) Jöns (Jonas) Hindriksson Dahllund (1771–1836) Jenny Elisabet LARSDOTTER ? JOHNSON (–1977) Baldwin de Flandres (–1070) Göran Tuvesson Hökeflycht (–1625) Sigrid Knutsdotter Ribbing (–1561) Gustafva Margareta von Bruse (–1826) … … (–1956) Erik Hansson Soop (–1632) Margareta Jonsdotter (–1786) Claus Dowt (–1407) Anund Jönsson Ulfsax (–1526) Svea Matilda Dahlman (–1965) Brita Eriksdotter Ulfsparre af Broxvik (–1612) Johan Lilliehöök af Fårdala (–1642) Kajsa Maria Olofsdotter (–1948) Margareta Eriksdotter Gyllenstierna (–1477) Catharina Christiernsdotter Oxenstierna (af Eka och Lindö) (–1625) Gabriel Rotkirch (–1729) Johan Stengrimsson (–) Bernt Papegoja (–1700) Sven Sparre Magnusson Store (–1434) … Birgersdotter Sparre över Blad (–1527) Lage Axelsson Posse af Såtenäs (–1608) Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, Friherrinnan Lilliehöök af Fårdala (–1675) Märta Pedersdotter Ulfsax (–1579) Knut av Flanders Folkesson (–1167) Kerstin Anundsdotter Ulfsax (no 107) (–1574) Märta Arvidsdotter Drake (–1595) … Olofsdotter (–1070) Sara Hindriksdotter Hakkarainen (1687–1773) Johan Albert Signal (–1971) Rane Jonsen Jonsen Rani (–1294) Margareta Axelsdotter Posse (nr 14) (–1575) Polykarpus Salomon Eric ChristoffersSon Crumbugel Cronhielm (nr 94) af Flosta (–1698) Maria Eriksdotter Roos af Hjelmsäter (–1608) Ulf Bengtsson Färla (–) Johanna Persson (–1879) riddare Peter PEDERSEN PORSE (–1324) Henrik Rotkirch (–1708) Ingeborg Pedersdotter Ulfsax till tubbatorp och örsholm (–1560) Hilma Sofia Skoglund (–1963) Jöns Rosenbielke (–1671) Jakob Johansson Gyllensting (–1699) Peder Nilsson Skancke, til Hov (–1410) Gustaf EINAR Eklund (–1961) Riksråd Bengt Gunnarsson Gylta (–1480) … Skoglund (–1911) Carin Tordsdotter (Store) (–1520) Tuve Björnsson Hökeflycht till Fostorp (–1622) Knut Hansson Soop (–1648) Gustaf Adolf EKLUND (–1892) Adolf Fredrik Wennerström (–1947) Nils Bond (1863–1950) Margit Clausdotter (Dowt) (–1420) Anna Charlotta Kruuse af Verchou (–1766) … … (–1490) Catharina Charlotta Pistol (–1757) Karin Sundvisdotter (–1766) … … (–1535) … Kihlström (–1992) Catharina Rosenbielke (–) Anna Gudmundsdotter Äldre Forstena (–1550) Elsa Printz (–1720) … Olofsson Oldberg (–1719) Anna Stårck (–1673) Elisabet Andersdotter von Nieroth (–) Ingrid Gustavsdotter Örnevinge (–1677) Brita Elisabeth Persdotter Sandberg (–1904) Kettil Ragnvaldson Puke (–1336) Karin Pedersdotter Ulfsax till tubbatorp och örsholm (–1579) Elisabet (Lisa) Nilsdotter (–1784) Kerstin Gustavsdotter (–1820) Kerstin Hindriksdotter Hakkarainen (–) Överste Lars PEDERSSON HÅRD AF SEGERSTAD (–1563) Kristina Gunnarsdotter (–) Beda Ingeborg ANDERSSON (–1985) … Hallgren (–1979) Brita Larsdotter Larsdotter Sneckenfelt (–1690) Ingegärd Knutsdotter av Danmark (Anmoder till Bjälboätten) (–1150) Kristina Nilsdotter (af Rane Jonssons ätt) (–1419) Kerstin Pilefelt (1693–1698) Annika Larsdotter Karjalainen Gunnels (–1710) Brita Mårtensdotter (–1627) Karl den døve Bengtsson Ulv Folkunga (–1220) Robert I GRAAF VAN VLAANDEREN (–1093) Knut Lilliehöök af Fårdala (–1664) Thyra Haraldsdotter Droning av Danmark (–1000) Per Månsson Blix (–1632) Isak Stårck (–1667) Johan Gustav Johanson Bjork (Johanson, Johnson) (1833–1929) Elin Axelsdotter (Hällekisätten) (–) Malin Tomasdotter (–1706) Peder Nilsson Stierna (–1482) Carl Gabriel Rotkirch (–1788) Anna Larsdotter (1808–1880) Arvid Gustavsson Sparre av Vik (–1379) Lennart Torstenson, till Ortala (–1651) Richard FitzRichard (–1026) Ingeborg K. Karlsdotter (Lejonbalk) (–1301) Riddare Erengisle TORKELSSON BARUN (–1380) Per Abraham Skoglund (–1976) Fänrik Häradshövding Nils Hemmingsson Sting (–1606) … Hamilton (–1965) Karl Olof Lundgren (–1987) Anders PEDERSSON (–1543) Pål-Olof Pålsson (–1970) … Kristoffersdotter Rosenstråle (–1673) Anders Lilliehöök af Fårdala (–1630) Olof Larsson Suhoinen (–1794) Ingeborg Pedersdotter Gylta (–1569) Paul Tuvesson Hökeflycht (–1678) Barbro Håkansdotter Hand (–1574) Bo Svensson Ribbing (–1640) … Olofsdotter (–1070) Margareta Lidinvardsdotter (–1399) Ingeborg Gylta (–1575) Johan Tovesson Hökeflycht (–1676) Jens Andersen BROCK AF GL. ESTRUP?CLAUSHOLM (–1408) Maria Magdalena Månsdotter Magnusson (–1918) Gyrith Torstensdotter Forstena (–1597) Sven Haraldsson (–1811) Jöns Bengtsson Gylta (–1561) … Jönsson Posse till Såtenäs (–1500) Hedvig Molitaeus (–1767) Joen Philip Klingspor (–1786)